Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-12-18

Sammanträde 2018-12-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Glasbruket H3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-11-20.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråds sammanträde 2018-11-14 Dnr 01.03/272/2018. B. Medborgarhuset - lägesrapport. C. Kämpetorpshallarna - lägesrapport. D. Skrivelser från Hammarby IF om zinkenstams ishall. Dnr 02.06.01.01/2018/1037. E. Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast -Svar på kontorsremiss från Miljöförvaltningen. Dnr 01.06.936/2018.

6 Månadsrapport november 2018. Kommer senare.

7 Inköp inventarier Mälarhöjdens gymnastikhall. Dnr.02.04.01/1062/2018

8 Revidering av och förslag till regler för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar. Dnr 01.05/2018/996.

11 Nominering av ledamöter till FH råd för perioden 2019-2022. Dnr. 01.01/2018/2057.

§124 Fastställande av dagordningen

§125 Anmälan av justerat protokoll

§126 Justering av dagens protokoll

§127 Anmälan av delegationsbeslut

§129 Månadsrapport november 2018 Dnr 01.02/220/2018

§130 Inköp av inventarier till specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP Dnr 02.04.01/1062/2018

§135 Övriga frågor och information