Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-03-26

Sammanträde 2019-03-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kristallen Hatverkargatan 3D

1 Godkännande av föredragningslista

2 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

3 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

4 Förvaltningschefen informerar

5 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från februari 2019 - Rådet för funktionshinderfrågor - Dnr 01.03/108/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Avslut pilotprojekt- sänkning av simskoleavgift

7 Månadsrapport februari 2019

8 Inköp av inventarier till Gubbängens skridsko- och bandyhall

9 Yttrande i mål 29128-18 Hellas friidrott ./. Stockholms stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

§1 Godkännande av föredragningslista

§2 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§3 Val av justerare och tid för justering

§4 Förvaltningschefen informerar

§5 Anmälningsärenden

§6 Avslut pilotprojekt- sänkning av simskoleavgift Dnr 02.03.01/226/2019

§7 Månadsrapport februari 2019 Dnr 01.02/227/2019

§8 Inköp av inventarier till Gubbängens skridsko- och bandyhall Dnr 08.03.01/228/2019

§9 Yttrande i mål 29128-18 Hellas Friidrott ./. Stockholms stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Dnr 08.03.01/40/2019