Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-06-16

Sammanträde 2020-06-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Månadsrapport per maj 2020

4 Taxor 2021 – ärendet utgår

6 Ändrade regler för allmän båtplatskö

10 Motion om att införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än 75 år – svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Motion om att tillgänglighetsanpassa Judarskogen – svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Riktlinjer lokalupplåtelse – svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Svar på skrivelse från Hassan Jama (V) och Alexander Ojanne (S) om ersättningsinvesteringar vid exploatering av idrottsplatser

16 Förvaltningschefen informerar

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Månadsrapport per maj 2020

§6 Ändrade regler för allmän båtplatskö

§10 Motion om att införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än 75 år – svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Motion om att tillgänglighetsanpassa Judarskogen – svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Riktlinjer lokalupplåtelse – svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Svar på skrivelse från Hassan Jama (V) och Alexander Ojanne (S) om ersättningsinvesteringar vid exploatering av idrottsplatser

§16 Förvaltningschefen informerar