Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-11-24

Sammanträde 2020-11-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråd
B. Kontorsremiss LÅP Kyrksjön
C. Strategi för långtidslagring av digital information
D. Medborgarförslag om bassängbad vid Lugnets terrass
E. Vinterfotboll 2020-2021
F. Delegationsbeslut - stängning av simhallar och gym för allmänheten

4 Månadsrapport per oktober 2020

5 Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på Hökarängens bollplan – utredningsbeslut

6 Ny idrottsplats Bällsta IP, reviderat utredningsbeslut

8 Idrottsnämndens sammanträdestider för 2021

9 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer – svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad – svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Val av nomineringskommitté till idrottsnämndens ungdomsledarstipendier

12 Förvaltningsdirektören informerar

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§4 Månadsrapport per oktober 2020

§5 Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC - byggnad på Hökarängens bollplan – utredningsbeslut

§6 Ny idrottsplats Bällsta IP, reviderat utredningsbeslut

§8 Idrottsnämndens sammanträdestider för 2021

§9 Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer – svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad – svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Val av nomineringskommitté till idrottsnämndens ungdomsledarstipendier

§12 Förvaltningsdirektören informerar