Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Gemensamt funktionshinderrådsprotokoll maj
B. Funktionshinderrådets protokoll juni
C. Svar på remiss Betänkandet Utfasningsutredningen, I en värld som ställer om. Sverige utan fossila drivmedel 2040
D. Svar på remiss Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6, NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering, träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp
E. Svar på remiss Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning
F. Svar på remiss Riktlinjer för trafikbryggor
G. Svar på remiss En ny lag om ordningsvakter m.m.
H. Svar på remiss Skogsstrategi, "Med skogen som mötesplats - Dialog och utveckling i Stockholms län
I. Svar på remiss Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Stockholms kommun
J. Svar på remiss Handlingsplan för hållbar plastanvändning
K. Detaljplan avseende Pytsen 1 och 2 samt Liljeholmen 1:1
L. Samråd om förslag till detaljplan för del av Akalla 4:1, idrottsanläggning i norra Spångadalen, i stadsdelarna Tensta och Rinkeby
M. Samråd om förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 m.fl. vid Nytorps gärde i stadsdelarna Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Björkhagen och Gamla Enskede
N. Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården
O. Förslag till utvidgning av Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat

4 Samverkansavtal gällande Slakthushallen med Svenska Studenthus Holding 1 AB

7 Svar på skrivelse från S - Prioritera simskolan i egen regi

10 Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på Grimsta IP, Grimsta 1:2

11 Nybyggnation av BMX-bana med omklädnings- och förrådsbyggnad på Hökarängens BP

12 Stadsövergripande strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Införa registerutdrag för föreningar som har direktkontakt med barn i stadens lokaler - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion om att utöka antalet båtplatser i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§4 Samverkansavtal gällande Slakthushallen med Svenska Studenthus Holding 1 AB

§10 Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på Grimsta IP, Grimsta 1:2

§11 Nybyggnation av BMX-bana med omklädnings- och förrådsbyggnad på Hökarängens BP

§12 Stadsövergripande strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Införa registerutdrag för föreningar som har direktkontakt med barn i stadens lokaler - svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Motion om att utöka antalet båtplatser i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Förvaltningschefen informerar