Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-01-31

Sammanträde 2023-01-31

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för november
B. Utredning om bevarande och gallring av information i löne- och personaladministrativ verksamhet i Stockholms stad - Svar på kontorsremiss
C. Justering av tjänsteutlåtande Hyresavtal och upphandling avseende nya ishallar inom Sätra IP
D. Anmälan av överenskommelse om samarbete för Kommunernas Konstgräsnätverk
E. Delegationsbeslut 2022-12-19
F. Delegationsbeslut 2023-01-19

4 Fördelning föreningsstöd 2023

5 Idrottsnämndens stipendiekommitté för ungdomsledarstipendier

6 Nominering av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor för perioden 2023-2026

7 Ny idrottshall på Hagsätra IP, Älvsjö 1:1, utredningsbeslut

8 Ny ishall på Hagsätra IP, Älvsjö 1:1, utredningsbeslut

9 Sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd samt Östermalm och Norrmalm stadsdelsnämnd - Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Svar på skrivelse från C, M och L om fotbollstält

12 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§3 Verksamhetsplan 2023 för idrottsnämnden

§4 Fördelning föreningsstöd 2023

§5 Idrottsnämndens stipendiekommitté för ungdomsledarstipendier

§6 Nominering av ledamöter till rådet för funktionshinderfrågor för perioden 2023-2026

§7 Ny idrottshall på Hagsätra IP, Älvsjö 1:1, utredningsbeslut

§8 Ny ishall på Hagsätra IP, Älvsjö 1:1, utredningsbeslut

§9 Sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd samt Östermalm och Norrmalm stadsdelsnämnd - Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Svar på skrivelse från C, M och L om fotbollstält

§11 Svar på skrivelse från C, M och L om idrott i anslutning till skoldagen

§12 Förvaltningschefen informerar