Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-09-26

Sammanträde 2023-09-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Upphandling av ramavtal för slipning av isknivar
B. Upphandling av ramavtal för reparation av konstgräsplaner

3 Anmälningsärenden:

A. Remiss Riktlinje chefsstruktur - svar på remiss från kommunstyrelsen
B. Remiss av Idrottsstrategi för Stockholmsregionen - svar på remiss från kommunstyrelsen
C. Svar på medborgarförslag om fritidsaktiviteter för ungdomar (skidskytteanläggning i Lövsta)
D. Svar på medborgarförslag om toaletter vid fotbollsplanen i Kristineberg
E. Svar på medborgarförslag om att göra gymnastiksalen på Östra Real tillgänglig för bokning kvällstid av
föreningslivet
F. Skrivelse om badplatser i Skarpnäcks stadsdelsnämnd
G. Skrivelse från Högalids IF om träningstider för innebandy
Bilagor
3A. Bilaga - Riktlinje för chefsstruktur inom Stockholms stad .pdf (154 kb) 3A. Riktlinje för chefsstruktur Svar på remiss.pdf (204 kb) 3B. Bilaga - Idrottsstrategi för Stockholmsregionen, remissversion från regionstyrelsen, Region Stockholm.pdf (308 kb) 3B. Svar på remiss Idrottsstrategi för Stockholmsregionen.pdf (195 kb) 3C. Bilaga 1- Medborgarförslag om att utveckla fritidsaktiviteter för ungdomar.pdf (682 kb) 3C. Bilaga 2 - Tjänsteutlåtande Hässelby-Vällingby sdf - Medborgarförslag om att utveckla fritidsaktiviteter för ungdomar.pdf (151 kb) 3C. Bilaga 3 - Protokollsutdrag - Medborgarförslag om att utveckla fritidsaktiviteter för ungdomar.pdf (157 kb) 3C. Svar på medborgarförslag om att utveckla fritidsaktiviteter för ungdomar.pdf (405 kb) 3D. Bilaga - Medborgarförslag om toaletter vid fotbollsplanen iKristineberg.pdf (391 kb) 3D. Svar på medborgarförslag om toaletter vid fotbollsplanen i Kristineberg.pdf (405 kb) 3E. Bilaga - Medborgarförslag om att göra gymnastiksalen på Östra Real tillgänglig för bokning kvällstid av föreningslivet.pdf (398 kb) 3E. Svar på medborgarförslag om att göra gymnastiksalen vid Östra Real bokningsbar för föreningslisvet på kvällstid.pdf (194 kb) 3F. Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande - Skrivelse om badplatser i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.pdf (164 kb) 3F. Bilaga 2 - Protokollsutdrag Badplatser i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.pdf (136 kb) 3F. Skrivelse från Henrietta Ludwig (C), Kristina Lutz m.fl. (M) och André Nilsson (L) om badplatser i Skarpnäcks stadsdelsnämnd(1180962).pdf (11 kb) 3G. Skrivelse Stockholm stads idrottsnämnd.pdf (97 kb) 3H. Bilaga.pdf (135 kb) 3H. Brev ang nolltaxan 5.pdf (123 kb)

6 Överföring av pontoner och klubbhus med mera (ärendet utgår)

8 Anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader på Årstafältet, del av Årsta 1:1, genomförandebeslut

17 Förvaltningschefen informerar