Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2015 (utsändes senare)

6 Rapporter

a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 26 november 2015 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2015 (utsändes senare)