Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2016-03-09 2016-03-09

Sammanträde 2016-03-09 2016-03-09

Datum
Klockan
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

8 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn
b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare)

9 Övriga frågor

a. Årsstämma: torsdagen den 14 april 2016 kl. 11.00 b. Nästa styrelsemöte: måndagen den 23 maj 2016 kl. 11.00

10 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.