Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-09-07

Sammanträde 2009-09-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2, bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:10 av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad. RVII

Dnr 326-549/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:16 av Abdo Goriya (s) om Relationsvåldscentrum (RVC). RVII

Dnr 329-862/2009 (framställd 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:19 av Martin Michel (mp) om energieffektivisering med EPC, Energy Preformance Contracting. RIII

Dnr 303-1027/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:20 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av trafikverkens förslag att nedprioritera spårsatsningar i stockholmsregionen. RII

Dnr 314-1028/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:22 av Martin Michel (mp) om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar. RI

Dnr 302-1035/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:23 av Martin Michel (mp) om försäljningen av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. RIII

Dnr 302-1036/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:24 av Karin Rågsjö (v) om dramatisk ökning av försörjningsstödet och dess konsekvenser för övrig verksamhet. RVII

Dnr 325-1037/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:25 av Karin Rågsjö (v) om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning. RVII

Dnr 325-1038/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:26 av Karin Rågsjö (v) om stadens bristande satsning på sommarjobb. RI

Dnr 219-1159/2009 (framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:27 av Ann Mari Engel (v) om allas tillgång till Kulturfestivalen. RVIII

Dnr 328-1160/2009 (framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2009:28 av Ann-Margarethe Livh (v) om stärkandet av stadens arbete med mänskliga rättigheter. RVII

14 Nr 2009:29 av Hasan Dölek (s) om Fornminnesgruppens framtid. RVII

15 Nr 2009:30 av Jan Valeskog (s) om Norra stationsområdet. RI

16 Nr 2009:31 av Leif Rönngren (s) om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad. RVII

17 Nr 2009:32 av Malte Sigemalm (s) om diskriminering av ytterstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen. RI

18 Nr 2009:33 av Susanna Brolin (v) om kösystemet till förskolan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin. RIV

19 Nr 2009:34 av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

25 Bordlagda valärenden.

Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:1, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:5, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:11, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:12, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB och två nämndemän i Solna tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Utl. 2009:99. Världens mest tillgängliga huvudstad 2010 - uppföljning av tillgänglighetsprojektet. RVII+II

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

27 Mem. 2009:13. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VII

28 Utl. 2009:114. Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Rotel I

29 Utl. 2009:115. Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

30 Utl. 2009:116. Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Revidering.

31 Utl. 2009:117. Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjorthagen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut 2.

32 Utl. 2009:118. Ändringar i reglementet för fastighetsnämnden.

33 Utl. 2009:119. Försäljning av fastigheten Klassföreståndaren 1, Norrmalm, till Remulus Palantinen AB. Hemställan från exploateringsnämnden.

Rotel I+V

34 Utl. 2009:120. Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

Rotel III

35 Utl. 2009:121. Försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2009:91. Kungsträdgården till en grön oas. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:74). RIII

37 Utl. 2009:109. Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet. Motion av Caroline Silverudd Lundbom och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:74). RVIII

38 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

39 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58). RIV

Dnr 322-3824/2005 (minoritetsbordlagd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2, minoritetsbordlagd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2009:74. Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt. Motion av Björn Ljung (fp) (2005:67). RII

42 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

43 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

44 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

46 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

47 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

48 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

49 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

53 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

54 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

55 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

56 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

58 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

59 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

62 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

63 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

65 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

66 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

67 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

68 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

69 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

70 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

71 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

72 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

73 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

74 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

75 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

76 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

77 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

78 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

79 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

80 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

81 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

82 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

83 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

84 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

85 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

86 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

87 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

88 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

89 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

90 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

91 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

92 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

93 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

94 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

NYA MOTIONER, Rotel VI

95 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2).

Rotel VII

96 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6).

97 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71).

98 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79).

Rotel VIII

99 Utl. 2009:126. Upprustningsprogram för idrottsplatser i sydvästra Stockholm. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2002:8).

100 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72).

101 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81).

Rotel I

102 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49).

103 Utl. 2009:130. Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:83).

104 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8).

Rotel II

105 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68).

106 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2009:6.

§3 Interpellation om hyressättning för gruppbostad (nr 2009:10)

Dnr 326-549/2009

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om hyressättning för gruppbostad.

Kommunfullmäktige hade den 30 mars 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya, Eivor Karlsson, Karin Rågsjö samt borgarrådet Kristersson.

§4 Interpellation om Relationsvåldscentrum (RVC) (nr 2009:16)

Dnr 329-862/2009

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om Relationsvåldscentrum (RVC).

Kommunfullmäktige hade den 11 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya, Karin Rågsjö samt borgarrådet Kristersson.

§5 Interpellation om energieffektivisering med EPC, Energy Preformance Contracting (nr2009:19)

Dnr 303-1027/2009

Martin Michel (mp) hade lämnat in en interpellation om energieffektivisering med EPC, Energy Preformance Contracting.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Martin Michel, borgarrådet Alvendal, Jonas Eklund, Karin Wanngård samt borgarrådet Hamilton.

§6 Interpellation om stadens agerande med anledning av trafikverkens förslag att nedprioritera spårsatsningar i stockholmsregionen (nr 2009:20)

Dnr 314-1028/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens agerande med anledning av trafikverkens förslag att nedprioritera spårsatsningar i stockholmsregionen.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog samt borgarrådet Hamilton.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2009.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:28) av Ann-Margarethe Livh (v) om stärkandet av stadens arbete med mänskliga rättigheter
Dnr 335-1326/2009;

2. (2009:29) av Hasan Dölek (s) om Fornminnesgruppens framtid
Dnr 331-1350/2009;

3. (2009:30) av Jan Valeskog (s) om Norra stationsområdet
Dnr 302-1351/2009;

4. (2009:31) av Leif Rönngren (s) om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad
Dnr 335-1352/2009;

5. (2009:32) av Malte Sigemalm (s) om diskriminering av ytterstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen
Dnr 016-1353/2009;

6. (2009:33) av Susanna Brolin (v) om kösystemet till förskolan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin
Dnr 321-1355/2009;

7. (2009:34) av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD
Dnr 322-1356/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Nyproduktion i allmännyttan

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om nyproduktion i allmännyttan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Trängselavgifter till Förbifart Stockholm

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om trängselavgifter till Förbifart Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Besparingar på hemlösa

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om besparingar på hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Studentbostäder och bostäder för unga

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om studentbostäder och bostäder för unga.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Koncernstyrelsen

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om koncernstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 6. Försöks- och träningslägenheter

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om försöks- och träningslägenheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 7. Depåer för tvärbana i Västerort

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om depåer för tvärbana i Västerort.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 8. Aspuddsbadet

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Sjöstedt.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 12 juni 2009

Beslut (12 juni) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (17december 2008) avseende Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-4285/2007


Regeringsrättens beslut

av den 18 juni 2009

Beslut (18 juni) angående klandrat avgörande av regeringens beslut (22 maj 2008) i fråga om detaljplan för studentbostäder i Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2 i stadsdelen Norra Djurgården (130 studentbostäder).

Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Dnr 311-4312/2006

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 17 juni 2009

Beslut (17 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 maj) i fråga om Förslag till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull - Roslagstull) Bellevueparken, Vasastan.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-576/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 26 juni 2009

Inspektion enligt 20 § förmyndarskapsförordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Stockholms kommun den 3 och 4 december 2008

Dnr 669-1493/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 6 juli 2009

Beslut (6 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut

(1 oktober 2007) avseende Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 325-1113/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 22 juli 2009

Beslut (22 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 juni) avseende Förslag till detaljplan för Nobelparken, Östermalm 1:20.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-1114/2009


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 25 augusti 2009

Beslut (25 augusti) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 juni) i fråga om detaljplan för Tvärbana Norr i stadsdelarna Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde och Traneberg i Stockholm.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-857/2009

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 5.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 14september 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem.6 och 14 för år 2008 samt mem. 1, 2, 5, 11 och 12 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 6 och 14 för år 2008 samt nr1, 2, 5, 11 och 12 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2008:6), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:1), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:2), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:5), en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, två nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem. 2009:11) samt en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2009:12).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:1

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Noor Farhan (m);


Memorial 2009:5

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Gunilla Boivie (mp);

Memorial 2009:11

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Leif Brunell (m);

Memorial 2009:12

i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden till och med 2011-03-31:

till suppleant: Bertil Stockhaus (s);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Derya Uzel (mp).

§14 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 27 på föredragningslistan före punkt nr 26.

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:13; skrivelse 8 och 9)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:13 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Carl Viktor Skårman (m)–ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Monica Auder Wadell (v) – vigselförrättare, Michael Storåkers (m) – ledamot i skönhetsrådet, Helena Bonnier (m) – ledamot tillika ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, Margareta Johansson (v) – ledamot i äldrenämnden, Thomas Persson (m) – ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, Carina Paulsson (s) – ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lotten von Hofsten (v) – ersättare i exploateringsnämnden, Jimmy Mannung (mp) – ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m) – ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, Felix Nermark Hjelm (m) – suppleant i styrelsen för Stockholmshem AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i Skönhetsrådet, en ersättare i äldrenämnden, en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, två nämndemän i Solna tingsrätt samt sex nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

till vigselförrättare för tiden till och med 31 december2010 nominera: Margareta Olofsson (v);

i Östermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot tillika ordförande: Johan Sjölin (m);

till ledamot: Pia Helleday (m);

till ersättare: Therese Carlborg (m);

i äldrenämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Berit Bornecrantz Dias (v);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Maria Östberg Svanelind (s);

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Elin Stenblom (m);

i styrelsen för Stockholmshem AB för tiden till och med 2011-03-31:

till suppleant: Kristoffer Tamsons (m);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Ulf Karlsson (v).

§16 Världens mest tillgängliga huvudstad 2010 – uppföljning av tillgänglighetsprojektet (utl.2009:99)

Dnr 326-1144/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:99 behandlades. Utlåtandet gäller en redovisning om uppföljningen av stadens tillgänglighetsprojekt.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Kerstin Wickman, Abdo Goriya, Anders Broberg, Monika Lindh, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Livh, Jackie Nylander och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Den redovisning som lämnas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande avseende uppföljningen av stadens tillgänglighetsprojekt godkänns.

 2. Berörda nämnder uppmanas att säkerställa att tillgänglighetsfrågorna kommer in i ett tidigt skede i plan- och byggprocessen.

 3. Stadens nämnder uppmanas att till 2010 särskilt beakta den konkretisering av målet om tillgänglighet som görs i det handikappolitiska programmet.

§17 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS (utl.2009:114)

Dnr 326-1430/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:114 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Karin Rågsjö, Margareta Björk, Dikran Dison, Monika Lindh, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Elisabeth Brandt Ygeman och Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Från och med 1 september 2009 tillämpas lagen om valfrihetssystem (LOV) för upphandling av enskilt drivna verksamheter inom boende och daglig verksamhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att genomföra upphandlingar avseende boende och daglig verksamhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), godkänna leverantörer och förvalta avtal.

§18 Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser (utl.2009:115)

Dnr 109-2249/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:115 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

Nya sidor till utlåtandet anmäldes -------------------------------------------- Bilaga 6.

Ordet innehades av Martin Michel, Mirja Räihä Järvinen, borgarråden Jämtin och Nordin, Mattias Ericsson, Inge-Britt Lundin, Åsa Romson och borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens reviderade förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s), Martin Michel (mp) och Mattias Ericsson (v) att ärendet återremitteras ---------------------------------------------------------- Bilaga 7.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

Det antecknades till protokollet att Catharina Tarras-Wahlberg (s) ej deltog i beslutet på grund av jäv.

§19 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 661-661/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:116 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

§20 Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjorthagen

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut 2 (utl.2009:117)

Dnr 302-755/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:117 behandlades. Utlåtandet gäller ett inriktningsbeslut och genomförandebeslut 2 om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjorthagen.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal, Eie Herlitz, Abit Dundar, Per Ankersjö, Maria Hannäs och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet för exploatering av Norra Djurgårdsstaden. Utgifter upp till 50,0 miljoner kronor för utredningsarbetet får rymmas i nämndens befintliga investeringsbudget för 2009.

 2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att genomföra exploateringen i området Norra 1, Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen, omfattande investeringsutgifter om 313,0 miljoner kronor, vilket innebär en total investeringsram om 1513,0 miljoner kronor och investeringsinkomster om 174,0 miljoner kronor. Investeringsutgifterna får rymmas i nämndens befintliga investeringsbudget för 2009. Finansiering för kommande år får beaktas i samband med budget för år 2010.

§21 Ändringar i reglementet för fastighetsnämnden (utl.2009:118)

Dnr 661-883/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:118 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändringar i reglementet för fastighetsnämnden.

Ordet innehades av Martin Michel, Bengt Sandberg, Mattias Ericsson, borgarrådet Alvendal, Stellan Hamrin och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) och Mattias Ericsson (v) att ärendet återremitteras ---------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§22 Försäljning av fastigheten Klassföreståndaren 1, Norrmalm, till Remulus Palantinen AB

Hemställan från exploateringsnämnden (utl.2009:119)

Dnr 302-1103/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:119 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden om försäljning av fastigheten Klassföreståndaren 1, Norrmalm, till Remulus Palantinen AB.

Ordet innehades av Jan Tigerström, Mirja Räihä Järvinen, Ann Mari Engel, Eie Herlitz och Berit Kruse.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eie Herlitz (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Köpeavtal mellan Stockholms stad och Remulus Palantinen AB om överlåtelse av fastigheten Klassföreståndaren 1 i Stockholms kommun om 213,2 miljoner kronor godkänns.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag (utl.2009:120)

Dnr 036-533/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:120 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Mats Lindqvist, Monika Lindh, borgarrådet Livh, Eivor Karlsson, Karin Hanqvist, Berit Kruse och Barry Andersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Ansvaret för den gemensamma växelfunktionen för stadens nämnder och bolag överförs successivt till servicenämnden under perioden 1 maj 2009 till den 31 december 2010.

 2. Servicenämnden ges i uppdrag att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på extern entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omförhandla stadens befintliga avtal för telefoni för att skapa de förutsättningar som krävs för leverans av gemensam växelfunktion genom extern entreprenad.

 4. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB anmodas att arbeta med inriktning att från stadens bolag överförs ansvar för gemensam växelfunktion successivt till servicenämnden.

 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma nytt reglemente för servicenämnden avseende ansvar för gemensam växelfunktion.

 6. Servicenämnden medges ökade kostnader om 2,0 mnkr för kostnader som uppstår 2009 i samband med inrättandet av gemensam växelfunktion, medborgarsupport samt synpunkts- och klagomålshantering i enlighet med utlåtandet.

 7. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medel för IT-satsning. Eventuellt ytterligare medelsbehov 2010 får beaktas i budget för 2010.

 8. Servicenämnden ges i uppdrag att ansvara för gemensam medborgarsupport avseende alla e-tjänster på stadens webbplats.

 9. Servicenämnden ges i uppdrag att etablera och driva en stadsgemensam funktion för synpunkts- och klagomålshantering inom ramen för e-tjänstprogrammet.

 10. Servicenämnden ges i uppdrag att teckna avtal med stadens nämnder och bolag avseende gemensam växelfunktion, medborgarsupport samt synpunkts- och klagomålshantering.

 11. Servicenämnden ges i uppdrag att bereda och förankra processer, rutiner och arbetssätt samt utforma tjänsteutbud och prismodell avseende gemensam växelfunktion, medborgarsupport samt synpunkts- och klagomålshantering i enlighet med utlåtandet.

§24 Försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun (utl.2009:121)

Dnr 302-1205/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:121 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun.

Ordet innehades av Martin Michel, Bengt Sandberg, Mattias Ericsson, borgarrådet Alvendal, Åsa Romson, Stellan Hamrin och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) och Mattias Ericsson (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Martin Michel (mp) bifall miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Försäljningen av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun, för en köpeskilling om 39,0mnkr, godkänns.

§25 Motion om Kungsträdgården till en grön oas (utl.2009:91)

Dnr 325-1742/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:91 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Viviann Gunnarsson (mp) i vilken hon föreslår att Stockholms stad övertar aktiemajoriteten i Kungsträdgården Park och Evenemang samt att staden gör en genomgripande renovering av Kungsträdgården.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Åsa Romson och borgarrådet Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2001:74) av Viviann Gunnarsson (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet (utl.2009:109)

Dnr 328-4966/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:109 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Caroline Silverudd Lundbom och Ulf Fridebäck (båda fp) i vilken de föreslår att dåvarande gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa ett idrottscentrum vid Eriksdalsbadet.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck, Jari Visshed och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2004:74) av Caroline Silverudd Lundbom och Ulf Fridebäck (båda fp) om Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 158 för år 2008, 54, 8 och 74 för år 2009, 148, 157, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 och 112 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 och 133 för år 2009.

§28 Motioner

Under tiden 16 juni – 7 september 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:26) av Stefan Nilsson (mp) om namnbyte till Olympiastadion
Dnr 328-1367/2009;

2. (2009:27) av Stefan Nilsson (mp) om en ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm
Dnr 325-1540/2009;

3. (2009:28) av Stefan Nilsson (mp) om de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter
Dnr 303-1613/2009;

4. (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter
Dnr 337-1723/2009;

5. (2009:30) av Per Ankersjö (c) om gröna tak
Dnr 303-1771/2009;

6. (2009:31) av Jan Valeskog (s) om utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen
Dnr 314-1823/2009;

7. (2009:32) av Maria Hannäs och Mehdi Oguzsoy (båda v) om ”En stängd dörr kan rädda livet” – om genomförande av regelbundna brandövningar i flerfamiljshus
Dnr 307-1825/2009;

8. (2009:33) av Stefan Nilsson m.fl. (mp) om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet
Dnr 326-1826/2009;

9. (2009:34) av Leif Rönngren (s) om kommunala ingångsjobb
Dnr 209-1830/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§29 Information om förlängda sammanträden samt extra sammanträde den 7december 2009

Ordföranden informerade om att på grund av det stora antalet motioner på föredragningslistan kommer kommande sammanträden under året att förlängas ca 30 minuter samt att ett extra sammanträde planeras till den 7 december 2009.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.