Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-05-03

Sammanträde 2010-05-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:6 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen. RVIII

Dnr 328-254/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:7 av Roger Mogert (s) om "klåfingrigheten" i kulturpolitiken. RVIII

Dnr 328-255/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:9 av Eivor Karlsson (mp) om kontinuerlig granskning av äldrevården. RVI

Dnr 327-321/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:10 av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten. RVI

Dnr 327-322/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:13 av Malte Sigemalm (s) om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm. RIII

Dnr 311-456/2010 (framställd 15/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:15 av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010. RI

Dnr 326-458/2010 (framställd 15/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:19 av Karin Rågsjö (v) om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättssäkerhet och kvalitet på jobbplaner. RVII

Dnr 331-616/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:20 av Jan Valeskog (s) om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm. RIII

Dnr 315-617/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:21 av Jan Valeskog (s) om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm. RVIII

Dnr 328-618/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:22 av Jan Valeskog (s) om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm. RII

Dnr 314-619/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:24 av Berit Kruse (s) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:25 av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar. RI

Dnr 129-623/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RVI

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RVI

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2010:28 av Ann-Margarethe Livh (v) om försämrad service och oro bland övertaliga telefonister på grund av centraliseringen och privatiseringen av stadens växlar. RI

Dnr 219-702/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (s) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

Dnr 314-749/2010 (framställd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

19 Nr 2010:30 av Ann-Margarethe Livh (v) om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen. RV

20 Nr 2010:31 av Ann-Margarethe Livh (v) om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

26 Bordlagda valärenden.

Mem. 2009:14, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:20, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:1, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i brandförbundet, en ersättare i stadsdelsnämnd, två ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), två nämndemän i Solna tingsrätt och tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2010:4, i vad avser val av en ersättare i brandförbundet, tre ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), en suppleant i SISAB, en ersättare i Mälardalsrådets stämma, tre nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

27 Mem. 2010:5. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

28 Utl. 2010:45. Grön IT - strategi för Stockholms stad.

29 Utl. 2010:46. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud. Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd.

30 Utl. 2010:47. Vision Kungens kurva - Skärholmen. Revidering och lägesrapport.

31 Utl. 2010:48. Ändringar i reglementen för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt för stadsdelsnämnderna.

32 Utl. 2010:49. Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad. Kommunfullmäktige: SISAB rörande förvaltning av utrustning, utl. 2000:12. Kommunstyrelsen: Hedersrelaterat våld - uppdrag. Kommunstyrelsen: Uppföljning av öppen fritidsverksamhet i Stockholm 2008.

Dnr 123-276/2010, 332-2675/2008, 328-2752/2009

33 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

35 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

36 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

37 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

Dnr 319-546/2009 (bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

39 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

40 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

41 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

42 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

43 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

44 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

45 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

46 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

47 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

48 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

49 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

50 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

51 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

52 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

NYA MOTIONER, Rotel I

53 Utl. 2010:50. Kommunala ingångsjobb. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34).

Rotel II

54 Utl. 2010:51. Ett rökfritt Slussen. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4).

55 Utl. 2010:52. Bättre information om broöppning. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:16).

§2 Interpellation om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen (nr2010:6)

Dnr 328-254/2010

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarrådet Mogert, Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

§3 Interpellation om ”klåfingrigheten” i kulturpolitiken (nr2010:7)

Dnr 328-255/2010

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om ”klåfingrigheten” i kul­turpolitiken.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Sjöstedt samt Ann Mari Engel.

§4 Interpellation om kontinuerlig granskning av äldrevården (nr2010:9)

Dnr 327-321/2010

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om kontinuerlig gransk­ning av äldrevården.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet Samuelsson, Ann Mari Engel och Jackie Nylander.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 29 för år 2010.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:30) av Ann-Margarethe Livh (v) om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen
Dnr 335-836/2010;

2. (2010:31) av Ann-Margarethe Livh (v) om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet
Dnr 316-837/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Rätten att läsa upp betygen på Komvux

Birgit Marklund Beijer (s) ställde en fråga om rätten att läsa upp betygen på Komvux.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgit Marklund Beijer och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 2. Söndagsmarknaden på Hötorget som är nedläggningshotad

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om söndagsmarknaden på Hötorget som är nedläggningshotad.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 3. Månadskort och jobbtorg

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om månadskort och jobbtorg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.


Fråga nr 4. Slussen

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om Slussen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 5. Miljöarbetet hos Stockholms båtklubbar

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om miljöarbetet hos Stockholms båtklubbar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Socialhjälp

Jackie Nylander (v) ställde en fråga om socialhjälp.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Boultbee

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Boultbee.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 8. Framtida hemmaplan för Djurgården fotboll

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om framtida hemmaplan för Djurgården fotboll.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 9. Barngrupper för barn till missbrukare – vad händer?

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om Barngrupper för barn till missbrukare – vad händer?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 10. Den socioekonomiska fördelningen i skolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om den socioekonomiska fördelningen i skolan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 15 april 2010

Beslut (15 april) angående prövning av kommunfullmäktiges beslut (15 mars) angående Förslag till detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16, Dp2009-02013-54.

Länsstyrelsen beslutar enligt 12 kap 2§ plan- och bygglagen (PBL) att prövning av antagandebeslutet enligt kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-15 § 15 inte ska ske. Beslutet kan inte överklagas i enlighet med 13 kap 4§ PBL.

Dnr 311-2714/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 26 april 2010

Beslut (26 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15december 2008) avseende Försäljning av aktierna i AB Vitgatan, dotterbolag till AB Familjebostäder och AB Björnstjärnan, dotterbolag till Stockholmshem AB till Primula Byggnads AB.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om editionsföreläggande.

Dnr 023-2337/2008

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10maj 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Fyllnadsval (mem. 14 och 20 för år 2009 samt nr 1, 2 och 4 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 20 för år 2009 samt nr 1, 2 och 4 för år 2010 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2009:14), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:20), en er­sättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, en ersättare i kommunförbundet Stock­holms län (KSL), två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2010:2), en nämnde­man i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2010:4).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:1

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Morgan Finnsiö (mp);

Memorial 2010:2

i brandförbundet för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Daniel Valiollahi (m);

i kommunförbundet Stockholms län (KSL) för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Tünde Kovach (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Kristina Uhr (s), Anita Pospisil (s), Idah Klint (mp);


Memorial 2010:4

i brandförbundet för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Åsa Ekelund (m);

i kommunförbundet Stockholms län (KSL) för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Bengt Carlsson (m), Åsa Ekelund (m), Bo Arkelsten (m);

i styrelsen för SISAB för tiden till och med 2011-03-31:

till suppleant: Pia Walldén (m);

i Mälardalsrådets stämma för tiden till och med 2010-10-14:

till ersättare: Håkan Franzén (m);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Lisbet Ediba Gerges (s), Margarita Pulido (s);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Fredrik Lundgren (v).

§12 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:5 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Malin Larsson (v) – leda­mot i Farsta stadsdelsnämnd, Ulrika Francke (fp) – ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, Linnéa Björnstam (s) – ersättare i Ens­kede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Torhild Lamo (v) – ersättare i kom­munförbundet Stockholms län (KSL) – och förrätta i memorialet före­slagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL) samt en nämndeman i Stockholms tingsrätt.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Inger Stark (v);

till ersättare: Susanna Brolin (v);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Madeleine Sjöstedt (fp);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Ariano Benalal (fp), Birgitta Carlsson-Sevefjord (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Karin Jämtin (s).

§13 Grön IT – Strategi för Stockholms stad (utl.2010:45)

Dnr 031-1104/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:45 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Grön IT – Strategi för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Anders Broberg, Stellan Hamrin, Åsa Romson, Karin Wanngård, borgarrådet Hamilton samt Mats Lindqvist.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska tillämpas i verk­samheterna från den 1 juni 2010, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Stadens nämnder ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge alla stadens bolag i uppdrag att tillämpa strategin och ge-nomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksam­hetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem.

3. Stadens nämnder ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge alla stadens bolag i uppdrag att säkerställa att strategin efter­följs och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

§14 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud

Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd (utl.2010:46)

Dnr 667-2006/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:46 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd om ändring av allmänna lokala ord­ningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel, Mats Lindqvist och Hanna Broberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Norrmalms stadsdelsnämnds hemställan om ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun om att hundar inte ska få vistas i Spökparken avslås.

§15 Vision Kungens kurva – Skärholmen

Revidering och lägesrapport (utl.2010:47)

Dnr 319-2454/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering och lägesrapport kring utvecklingen i området Kungens kurva – Skärholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Abit Dundar, Teres Lindberg, Cecilia Obermüller, borgarråden Hamilton och Samuelsson, Mats Lindqvist, Eie Herlitz, borgarrådet Edholm, Stellan Hamrin, borgarråden Mogert och Ruwaida, Paul Lappalainen samt borgarrådet Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation samt till att-sats nr2 i miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Visionen och lägesrapporten för Kungens kurva – Skärholmen godkänns.

§16 Ändringar i reglementen för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt för stadsdelsnämnderna (utl.2010:48)

Dnr 661-2604/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:48 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändringar i reglementen för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämn­den samt för stadsdelsnämnderna.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Ändringar i reglementen för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt för stadsdelsnämnderna godkänns, bilaga 1 och 2 till utlåtandet.

§17 Årsredovisning 2009 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Kommunfullmäktige: SISAB rörande förvaltning av utrustning, utl. 2000:12

Kommunstyrelsen: Hedersrelaterat våld – uppdrag

Kommunstyrelsen: Uppföljning av öppen fritidsverksamhet i Stockholm 2008 (utl.2010:49)

Dnr 123-276/2010, 332-2675/2008, 328-2752/2009

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga ärendet.

§18 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§19 Motion om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer (utl.2009:112)

Dnr 324-246/2008

Motion om vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor (utl.2009:200)

Dnr 322-416/2008

Motion om demolering av de skriftliga omdömena (utl.2009:202)

Dnr 322-806/2008

Motion om åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan (utl.2009:204)

Dnr 322-1221/2008

Ordet innehades av Emma Lindqvist, Mattias Ericson, borgarråden Edholm, Mogert och Ruwaida, Karin Rågsjö, borgarrådet Sjöstedt, Eivor Karlsson, Billy Östh och Abit Dundar.

Utlåtande 2009:112

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:112 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att staden öppnar lokala träffpunkter för ungdomar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emma Lindqvist (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:5) av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) om Fler fri­tidsgårdar och ungdomscaféer anses besvarad med vad föredragande borgar­rådet anfört i utlåtandet.

Utlåtande 2009:200

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:200 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) i vilken de bl.a. föreslår att Stockholms stad ska ha som mål att samtliga skolor i staden har en policy för en förtroendefull samverkan med föräldrar och elever.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emma Lindqvist (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:11) av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) om Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:202

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:202 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han bl.a. föreslår att stadens lärare ska erbjudas utbildning i hur man kan arbeta med skriftliga omdömen på ett positivt sätt och inte tvinga stadens skolor att införa betygsliknande skriftliga omdömen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emma Lindqvist (s), Eivor Karlsson (mp) och Mattias Ericson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:28) av Roger Mogert (s) om Demolering av de skriftliga om­dömena anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:204

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:204 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eivor Karlsson (mp) i vilken hon föreslår en mängd åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Mattias Ericson (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:41) av Eivor Karlsson (mp) om ”Åtgärder mot skolk, mobb­ning och kränkande behandling inom skolan” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Motion om skälig levnadsnivå för elförbrukning (utl.2009:124)

Dnr 325-2415/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:124 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (v) i vilken hon föreslår att socialtjänst­nämnden ska ges i uppdrag att se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till elkostnader.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson, Ann-Katrin Åslund och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:71) av Karin Rågsjö (v) om Skälig levnadsnivå för elförbruk­ning avslås.

§21 Motion om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar (utl.2009:125)

Dnr 325-2639/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:125 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eivor Karlsson (mp) i vilken hon bl.a. föreslår att långsiktiga politiska insatser ska utvecklas för barn till missbrukande föräldrar.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson, Jackie Nylander, Ylva Wahlström, Ann-Katrin Åslund och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:79) av Eivor Karlsson (mp) om Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§22 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr2009:160.

§23 Motion om hemlöshet (utl.2009:208)

Dnr 325-2794/2008

Motion om tidtabell för att avskaffa hemlösheten (utl.2009:209)

Dnr 325-2944/2008

Ordet innehades av Abdo Goriya, Abit Dundar, Karin Rågsjö, Stefan Nilsson, borgarrådet Kristersson, Jackie Nylander, Ann-Katrin Åslund, Hanna Broberg, Hadar Cars och Teres Lindberg.

Utlåtande 2009:208

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:208 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya m.fl. (s) i vilken de föreslår att staden ska anordna en hearing där bl.a. hemlösa och deras klientorganisationer samt anhöriga bjuds in för att beskriva sin syn på problematiken samt ge förslag på lösningar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:89) av Abdo Goriya m.fl. (s) Om hemlöshet anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:209

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:209 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) i vilken de föreslår att staden fastställer en tidplan för att komma till rätta med hemlösheten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:95) av Karin Rågsjö m.fl. (v) om Tidtabell för att avskaffa hemlösheten anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12, 13, 22, 23, 31, 32 och 33 för år 2010.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr50, 51 och 52 för år 2010.

§25 Motion

Under tiden 20 april – 3 maj 2010 väcktes och inlämnades följande motion:

(2010:10) av Teres Lindberg (s) om ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt
Dnr 316-1080/2010.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.