Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-02-20

Sammanträde 2012-02-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

Dnr 327-2031/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

Dnr 314-2032/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RVIII

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

Dnr 302-2475/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

36 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av sju nämndemän i Solna tingsrätt och nitton nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:13, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:17, i vad avser val av ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Mem. 2011:19, i vad avser val av en ersättare i fastighetsnämnden och åtta ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2011:21, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation.
Mem. 2012:1, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot i styrelsen för Fortum Värme Holding AB, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, tre nämndemän i Solna tingsrätt och fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2012:4. Detaljplan för Nybohovsbacken, Hägerstensvägen, i stadsdelen Liljeholmen, Dp 2008-01165-54. RIII

38 Utl. 2012:9. Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

39 Nya valärenden.

Mem. 2012:2. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2012:3. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.

Rotel III

40 Utl. 2012:15. Detaljplan för ny restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, Dp 2010-08530-54.

Rotel IV

41 Utl. 2012:16. Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Rotel VIII

42 Utl. 2012:17. Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015. Förslag från kulturnämnden.

Rotel I

43 Utl. 2012:18. Fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen.

Rotel I+V

44 Utl. 2012:19. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kvarteret Bjällerkransen 5 i Västertorp, kvarteret Grimman 6 på Södermalm och kvarteret Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll. Genomförandebeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

45 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

Dnr 303-1087/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

Dnr 319-1088/2010 (bordlagd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

Dnr 303-2806/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

49 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

Dnr 328-339/2011 (bordlagd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-433/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 319-434/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2640/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S). RVIII

Dnr 328-2642/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

55 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-304/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

57 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

59 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP). RIV

61 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

62 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

63 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

64 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

65 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

66 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

67 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S). RII

68 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP). RII

69 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP). RII

70 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

71 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

72 Utl. 2011:178. Genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt. Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

73 Utl. 2011:179. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion (2008:45) av Roger Mogert (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010. RIV

74 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

75 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

76 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

77 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

78 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

NYA MOTIONER, Rotel V

79 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S).

80 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP).

81 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V).

Rotel VIII

82 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S).

83 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S).

84 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP).

85 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V).

Rotel I

86 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:29.

§3 Interpellation om tidproblem inom hemtjänsten (nr2011:31)

Dnr 327-1220/2011

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om tidproblem inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

§4 Interpellation om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater (nr2011:32)

Dnr 328-1327/2011

Mats Berglund (MP) hade lämnat in en interpellation om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mats Berglund, borgarrådet Sjöstedt, Ann Mari Engel samt borgarrådet Mogert.

§5 Interpellation om finansiering av Strindbergsåret 2012 (nr2011:33)

Dnr 328-1328/2011

Mats Berglund (MP) hade lämnat in en interpellation om finansiering av Strindbergsåret 2012.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Mats Berglund, borgarrådet Sjöstedt, Ann Mari Engel samt borgarrådet Mogert.

§6 Interpellation om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersök­ning av landets musik- och kulturskolor (nr2011:34)

Dnr 322-1329/2011

Ann Mari Engel (V) hade lämnat in en interpellation om Stockholms bottenpla­cering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel, Mats Berglund samt borgarråden Rudin, Sjöstedt och Mogert.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 och 58 för år 2011.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Återbetalning till exploatörer vid Hagastaden

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om återbetalning till exploatörer vid Ha­gastaden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Larsson.

Fråga nr 2. Hemtjänstföretagens hemsidor

Christopher Ödmann (MP) ställde en fråga om hemtjänstföretagens hemsidor.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Högdalshallen, tjänstekoncession

Mehdi Oguzsoy (V) ställde en fråga om Högdalshallen, tjänstekoncession.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 4. Högdalens sim- och idrottshall

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om Högdalens sim- och idrottshall.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Kevius.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 4 januari 2012

Beslut (4 januari) angående överklagat avgörande i Förvaltningsrätten

(7 november) av kommunstyrelsens beslut (14 april 2010) avseende Nämndernas verksamhetsplaner och budget för 2010.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 112-2550/2009

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 27 januari 2012

Beslut (27 januari) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (be­slut 12 oktober) avseende Stockholms stads deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 005-2707/2009

Regeringsbeslut

av den 19 januari 2012

Beslut (19 januari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (4 februari 2010) i fråga om detaljplan för del av kvarteret Tullkvarnen m.fl. i Rinkeby-Kista SDF.

Regeringen avslår överklagandena.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 19 januari 2012

Beslut (19 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 4 mars) avseende Slussen – Genomförandebeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-481/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 19 januari 2012

Beslut (19 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 4 mars) avseende Slussen – Genomförandebeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-481/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 19 januari 2012

Beslut (19 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 4 mars) avseende Slussen - reviderat inriktningsbeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-3012/2008

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 1 februari 2012

Beslut (1 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 4 mars) avseende Slussen - reviderat inriktningsbeslut.

Kammarrätten avvisar J T:s talan.

Dnr 311-3012/2008

Svea Hovrätts beslut

av den 30 januari 2012

Beslut (30 januari) med anledning av överklagat avgörande hos Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen (25 november 2011) avseende förslag till detaljplan för område vid Blåeldsvägen i stadsdelarna Hässelby Villastad och Vinsta Stockholms kommun.

Mark- och miljööverdomstolen med­delar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 9 februari 2012

Beslut (9 februari) med anledning av överklagande av Stadsbyggnadsnämndens beslut (29 september) om förslag till detaljplan för fastigheten Simpan 55 i stadsdelen Långbro i Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 31 januari 2012

Beslut (31 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (24 november 2011) avseende Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 327-194/2010


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 10 februari 2012

Beslut (10 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (5 september 2011) i fråga om Förslag till detaljplan för del av Djurgården 1:1 i stadsdelen Djurgården, Hazeliusbacken 19, Cirkus.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 311-1478/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 31 januari 2012

Beslut (31 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (24 november 2011) avseende Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 327-194/2010

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 27februari 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 2010:19, mem. 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 och 21 för år 2011 samt mem. 2012:1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2010:19, memorial 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 och 21 för år 2011 samt memorial 2012:1 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av fem nämndemän i Solna tingsrätt, 14nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:8), en nämn­deman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2011:16), ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) (mem. 2011:17), en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, tre ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2011:19), tre nämndemän i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2012:1).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Ibrahim Mohamed Ali (MP), Melisa Bilgic (MP);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Daniel Hånberg Alonso (MP), Emil Rasmusson (MP), Jimmy Söderström (MP), Mathias Hedlund (MP), Michelle Sejersen (MP);

Memorial 2011:1

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Berit Forslin (MP), Monika Johansson (MP);

Memorial 2011:13

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Petra Larsson (S);

Memorial 2011:15

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Tomas Örn (MP), Tove Mellgren (MP), Leif Kroon (KD);

Memorial 2011:16

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Michaela Nylén (KD);

Memorial 2011:19

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Saidimu Ole Ngais (S);


Memorial 2011:21

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med 2012:

till suppleant: Rickard Bengtsson (FP);

Memorial 2012:1

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till ledamot: Anders Hellström (M);

i styrelsen för Fortum Värme Holding AB för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015:

till ledamot: Cecilia Stegö Chiló (M);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Kristina von Engeström (S).

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 39 på fö­redragningslistan före punkt nr 37.

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:2; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:2 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Mattias Ericson (V)–er­sättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Johan Sjölin (M) – leda­mot, tillika ordförande, i Östermalms stadsdelsnämnd, Anders Wallner (MP) – vice ordförande i styrelsen för Stockholm Business Region AB och suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Veronica Nordström (M) – ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot tillika ordförande i Öster­malms stadsdelsnämnd, en ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, en nämnde­man i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015:

till ledamot tillika vice ordförande: Monia Benbouzid (MP);

i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för tiden till och med or­dinarie årsstämma 2015:

till suppleant: Livia Ginters (MP);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Ulrika Ellemark (MP).

§15 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB (mem.2012:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2012:3 behandlades. Memorialet gäller nomine­ring av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att nominera

fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från och med ordinarie årsstämma 2012 till och med ordinarie årsstämma 2013.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att nominera

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från och med ordinarie årsstämma 2012 till och med ordinarie årsstämma 2013:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (M);

till ledamot: Karin Wanngård (S);

till ledamöter: Margareta Björk (M), Michael Storåkers (M), Kerstin Maxe (MP);

till suppleanter: Lennart Rydberg (FP), Eva-Louise Erlandsson Slorach (S).

§17 Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2012:9)

Dnr 326-2283/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:9 behandlades. Utlåtan­det gäller ett förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om revide­rade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Jackie Nylander, Kaj Nordquist, Patrik Silverudd, Karin Rågsjö och Awad Hersi.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Jackie Nylander (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning god­känns, bilaga 2 till utlåtandet.

§18 Detaljplan för ny restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, Dp 2010-08530-54 (utl.2012:15)

Dnr 311-2491/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:15 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för ny restaurang på Biskopsudden i stadsdelen Djurgår­den.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Kevius.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Detaljplanen för ny restaurang på Biskopsudden (del av Djurgården 1:1) i stadsdelen Djurgården, Dp 2010-08530-54, antas.

§20 Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011 - 2015

Förslag från kulturnämnden (utl.2012:17)

Dnr 328-1296/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:17 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från kulturnämnden om strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011 - 2015.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ariane Bucquet Pousette, Ann Mari Engel, Monika Lindh, Helen Törnqvist, borgarrådet Rudin, Mats Berglund, Kaj Nordquist och Per Olsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011 - 2015 godkänns, bi­laga2 till utlåtandet.

§21 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen (utl.2012:18)

Dnr 149-2418/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fördelning av medel för B A Danelii stiftelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Ur B A Danelii stiftelse fördelas för år 2011 sammanlagt 1103841 kronor, enligt bilaga 1 till utlåtandet.

§22 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kvarteret Bjäller-kransen 5 i Västertorp, kvarteret Grimman 6 på Södermalm och kvarteret Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll

Genomförandebeslut (utl.2012:19)

Dnr 316-2219/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kvarteret Bjällerkransen 5 i Västertorp, kvarteret Grimman 6 på Södermalm och kvarteret Linaberg 19 i Annedal/Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Investeringen om 336 mnkr i projektet kvarteret Bjällerkransen i Väster­torp godkänns.

2. Investeringen om 740 mnkr i projektet kvarteret Grimman på Södermalm godkänns.

3. Investeringen om 886 mnkr i projektet kvarteret Linaberg 19 i Anne­dal/Mariehäll godkänns.

§23 Motion om en årlig ”Återvinningsdag” i Stockholm (utl.2011:89)

Dnr 303-1087/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:89 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stellan Hamrin (V) i vilken han föreslår en årlig åter­vinningsdag i Stockholm.

Ordet innehades av Stellan Hamrin, Datevig Mardirossian Lönn, Mikael Magnusson, Katarina Luhr och Helen Törnqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Katharina Luhr (MP) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V) om ”En årlig ’Återvinningsdag’ i Stockholm” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Motion om fler grönområden för en bättre folkhälsa (utl.2011:93)

Dnr 319-1088/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:93 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Maria Hannäs (V) i vilken hon har lämnat förslag om fler grönområden för en bättre folkhälsa.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Stina Bengtsson, Åke Askensten, Billy Östh, Emilia Bjuggren, Erik Slottner och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V) om ”Fler grönområden för en bättre folkhälsa” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:96.

§26 Motion om bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur (utl.2011:105)

Dnr 328-1598/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:105 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ylva Wahlström m.fl. (MP) i vilken de föreslår att Stockholms stad bevarar den gamla brandstationen och rustar den till ett kultur­hus.

Ordet innehades av Mats Berglund, Maria Hannäs, borgarråden Sjöstedt och Rudin, Stina Bengtsson, Malte Sigemalm, Monika Lindh, Ann Mari Engel samt borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP) om ”Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om en inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventu­ella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar (utl.2011:124)

Dnr 328-339/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:124 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mehdi Oguzsoy (V) i vilken han bl.a. föreslår att id­rottsnämnden får i uppdrag att göra en inventering av vilket upprustningsbehov som föreligger på stadens idrottsanläggningar.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Billy Östh, Emilia Bjuggren, borgarrådet Sjöstedt, Stefan Nilsson, borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Karl Bern samt borgarrådet Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V) om ”En inventering av våra id­rottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybygg­nadsbehov av idrottsanläggningar” anses besvarad med hänvisning till vad föredragande borgarrådet anfört.

§28 Motion om namnsättning av del av Norra Bantorget till ”Brantingparken” (utl.2011:125)

Dnr 312-433/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:125 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att platsen intill bronsmonumentet på Norra Bantorget ges namnet Brantingparken eller Hjalmar Brantings plats.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Kevius samt Patrik Silverudd.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S) om ”Namnsättning av del av Norra Bantorget till Brantingparken” anses besvarad med vad som anförs i utlåtan­det.

§29 Motion om framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stock­holms fantastiska gatunamn och deras historia (utl.2011:126)

Dnr 319-434/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:126 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden tar fram ett skyltprogram för uppsättande av beskrivande skyltar över gator och platsers namnsättning.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S) om ”Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Motion om lokaler för föreningarna – checksystem (utl.2011:131)

Dnr 328-2640/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:131 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att alla före­ningar som är anmälda till stadsdelsnämndernas föreningsregister ska få disponera lokaler gratis i kommunägda lokaler.

Ordet innehades av borgarrådet Rudin, Karin Rågsjö, Awad Hersi, borgarrådet Sjöstedt, Jackie Nylander, Ingegerd Akselsson Le Douaron, borgarrådet Mogert, Martin Michel och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S) om ”Lokaler för föreningarna – checksystem” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtan­det.

§31 Motion om bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm (utl.2011:132)

Dnr 328-2642/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:132 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att Stockholms stad ska undersöka möjligheten att inrätta ett Evert Taubemuseum.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2010:38) av Tomas Rudin om ”Bildandet av ett Evert Taube-mu­seum i Stockholm” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i ut­låtandet.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 133, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 178, 179 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13 och 14 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2012.

§33 Motioner

Under tiden 31 januari – 20 februari 2012 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

1. (2012:4) av Tomas Rudin (S) om program för gröna skyskrapor i Stockholm
Dnr 311-257/2012;

2. (2012:5) av Jan Valeskog (S) om införande av legitimation för all per­sonal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna
Dnr 322-258/2012;

3. (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S) om inrättande av kombolägenhe­ter i Stockholm
Dnr 316-259/2012;

4. (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) om driften av Klarabiografen
Dnr 328-260/2012;

5. (2012:8) av Mats Berglund (MP) om avpolitisering av stödet till Nobel­museet
Dnr 328-261/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.