Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-05-28

Sammanträde 2012-05-28

Datum
Klockan
15:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 15.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RI

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

Dnr 302-2475/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

Dnr 322-252/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:2 av Mirja Räihä (S) om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs. RV

Dnr 327-253/2012 (framställd 12/3, bordlagd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

Dnr 329-254/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:6 av Salar Rashid (S) om "Sovstäder". RV

Dnr 336-429/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

Dnr 201-431/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

Dnr 016-432/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RVI

Dnr 322-434/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2012:10 av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget. RVIII

Dnr 305-549/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

Dnr 328-558/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:12 av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT. RI

Dnr 031-559/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:13 av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar. RI

Dnr 023-560/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:14 av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad. RII

Dnr 303-561/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:15 av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus. RV

Dnr 327-596/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2012:17 av Eivor Karlsson (MP) om servicehusens framtid och ombyggnadskraven. RV

Dnr 327-658/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:18 av Eivor Karlsson (MP) om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden. RV

Dnr 327-659/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

28 Nr 2012:19 av Eivor Karlsson (MP) om demensteam för äldre i hemtjänsten. RV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

34 Utl. 2012:73. Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen.

Rotel I+V

35 Utl. 2012:74. AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 maj 2012.

36 Utl. 2012:75. AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 maj 2012.

37 Utl. 2012:76. Värtapiren - reviderat genomförandebeslut för exploatering. Valparaiso och Södra Värtan - reviderat inriktningsbeslut för exploatering.

Rotel VII

38 Utl. 2012:77. Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län.

39 Utl. 2012:78. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län.

41 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

42 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

43 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

Dnr 314-2808/2010 (bordlagd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

47 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

48 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

49 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

50 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

51 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

52 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

53 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

54 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

55 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

56 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

57 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

58 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

59 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

60 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

61 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

62 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

63 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

64 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

65 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

66 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

67 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

68 Utl. 2012:45. Jämställd lönepolitik. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

69 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

70 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RIII

71 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S). RV

72 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP). RV

73 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RVII

74 Utl. 2012:55. Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården. Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S). RII

75 Utl. 2012:56. Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP). RII

76 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V). RII

77 Utl. 2012:58. En mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S). RII

78 Utl. 2012:59. Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V). RIII

79 Utl. 2012:60. Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook. Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S). RIII

80 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

81 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

82 Utl. 2012:63. Satsning på personalen inom äldreomsorgen. Motion (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V). RI

83 Utl. 2012:71. Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever. Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S). RIV

84 Utl. 2012:72. Stärkt företagande i Östra Söderort - Vision Skarpnäcksfältet. Motion (2011:54) av Maria Hannäs (V). RV

NYA MOTIONER, Rotel VI

85 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP).

Rotel VII

86 Utl. 2012:81. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd. Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V).

87 Utl. 2012:82. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour. Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V).

88 Utl. 2012:83. Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad. Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP).

89 Utl. 2012:84. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter. Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V).

90 Utl. 2012:85. Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP).

91 Utl. 2012:86. Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning. Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V).

Rotel VII+VIII

92 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S).

§2 Interpellation om bättre stöd till de ”glömda barnen” med missbrukande föräldrar (nr2011:51)

Dnr 325-2200/2011

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om bättre stöd till de ”glömda barnen” med missbrukande föräldrar.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 1

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet König Jerlmyr och Jackie Nylander.

§3 Interpellation om tillgången till skogsmark för stockholmarna (nr2011:55)

Dnr 302-2475/2011

Emilia Bjuggren (S) hade lämnat in en interpellation om tillgången till skogsmark för stockholmarna.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 2

I debatten yttrade sig Emilia Bjuggren och borgarrådet Nordin.

§4 Interpellation om ”Sovstäder” (nr 2012:6)

Dnr 336-429/2012

Salar Rashid (S) har lämnat in en interpellation om ”Sovstäder”.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3

Sammanträdet ajournerades mellan kl.15:30 och 16:30.

§5 Interpellation om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs (nr 2012:2)

Dnr 327-253/2012

Mirja Räihä (S) har lämnat in en interpellation om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4

I debatten yttrade sig Mirja Räihä, Jackie Nylander, borgarrådet Larsson och Hanna Broberg.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 52, 53, 54, 56, 57 och 58 för år 2011 samt nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 för år 2012.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingiven interpellation:

1. (2012:19) av Eivor Karlsson (MP) om demensteam för äldre i hemtjänsten
Dnr 327-743/2012

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

Ordningsfråga

Borgarrådet Rudin ställde en ordningsfråga angående effektiviteten i den nyss avslutade interpellationsdebatten.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Hur uppnå en stabil utveckling i Södra Järva?

Emilia Bjuggren ställde en fråga om hur man uppnår en stabil utveckling i Södra Järva.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Oroligheterna i Järva

Awad Hersi ställde en fråga om oroligheterna i Järva.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Om 1 % regeln

Ann Mari Engel ställde en fråga om 1 % regeln.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Samhällsservice och funktioner i Rinkeby, Tensta och Husby?

Abebe Hailu ställde en fråga om samhällsservice och funktioner i Rinkeby, Tensta och Husby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Bandyhall i Stockholm

Stefan Nilsson ställde en fråga om bandyhall i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 6. Är det riktigt att en barack kommer att uppföras på S:t Göran för sprutbyte?

Jackie Nylander ställde en fråga om det är riktigt att en barack kommer att uppföras på S:t Göran för sprutbyte.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 7. Tryggheten för människorna i Rinkeby-Tensta

Hassan Said Mahamed ställde en fråga om tryggheten för människorna i Rinkeby-Tensta.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hassan Said Mahamed och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Utvecklingen i Järva

Abdo Goriya ställde en fråga om utvecklingen i Järva.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 9. Angående Eurovision

Jari Vished ställde en fråga om Eurovision.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Vished och borgarrådet Nordin.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport

av den 9 maj 2012

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Stockholms stad

den 7 och 8 december 2012

Dnr 669-771/2012

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 7 maj 2012

Beslut (7 maj) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljödomstolen avseende detaljplan för del av kv. Svea Artilleri, Ladugårdsgärdet, i Stockholms kommun.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver punkt 2 i mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges i Stockholms kommun beslut

(7 februari 2011) § 27 att anta en detaljplan för del av kv. Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholms kommun, Dp 2004-16802-54

Dnr 311-2589/2010

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 16 maj 2012

Beslut (16 maj) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten

(1 februari) avseende Slussen – Genomförandebeslut. Mål nr 1321-12

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 311-481/2010

Beslut (16 maj) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten

(1 februari) avseende Slussen – Genomförandebeslut. Mål nr 1322-12

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 311-481/2010

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 16 maj 2012

Beslut (16 maj) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten

(8 mars) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 311-1960/2011

§10 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 22 maj 2012 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2014.

Till ledamot efter Christian Valtersson (MP) hade utsetts Mats Berglund (MP).

Till ersättare efter Mats Berglund (MP) hade utsetts Julia Finnsjö (MP) och Tomas Melin (MP).

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 4 juni 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Ändring i föredragsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att punkterna 34, 35 och 36 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§14 Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen (utl.2012:73)

Dnr 123-108/2012

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 maj 2012 (utl.2012:74)

Dnr 023-343/2012

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 maj 2012 (utl.2012:75)

Dnr 023-344/2012

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Mogert och Wanngård, Ann Mari Engel, Björn Ljung, borgarråden Larsson och Rudin, Mehdi Oguzsoy, Emilia Bjuggren, Abit Dundar, Stefan Nilsson, Mikael Magnusson, Helen Törnqvist, Ewa Larsson, Jonas Nilsson, Ann-Margarethe Livh, Åsa Jernberg, Christer Mellstrand, Ewa Samuelsson, Stellan Hamrin, Jonas Eklund och Berthold Gustavsson.

Utlåtande 2012:73

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:73 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) och Stefan Nilsson (MP) bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsåterremiss inte var uppfyllda då ärendet redan minoritets-återremitterats.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadens ombud får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s extra bolagsstämma rösta om utdelning på totalt 670 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt utlåtandet.

2. Stockholms Stadshus AB:s ombud får i uppdrag att vid AB Svenska Bostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 155 mnkr, vid AB Familjebostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 355 mnkr samt vid AB Stockholmshems extra bolagsstämma rösta om utdelning på 160 mnkr, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

3. Stockholms Stadshus AB:s ombud får i uppdrag att vid AB Svenska Bostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 238 mnkr, vid AB Familjebostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 257 mnkr samt vid AB Stockholmshems extra bolagsstämma rösta om utdelning på 100 mnkr, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Utlåtande 2012:74

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:74 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 maj 2012 av AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen samt tilläggsyrkandet enligt--------------------------- Bilaga 6,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen jämte tilläggsyrkandet,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen jämte tilläggsyrkandet.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss hänvisas till vad som sägs i utlåtandet.

2. AB Familjebostäders överlåtelse av tomträtterna Blackebergs Gård 3, Lappmannen 3 och 4, Norrmannen 10, Skärkarlen 11, Smålänningen 3, Upplänningen 3 och Västgöten 2 i Blackeberg, Hingsten 18, Bergsryggen 22, Bergsudden 11, Landstinget 2 och 4 i Bromma, Sigrid 12 i Bromsten, Galleriet 2, Malmkronan 1, Matsalen 2, Paradsängen 1, Salen 2, Skänkrummet 1 samt Väggfältet 1 i Hässelby samt fastigheten Bergielund 1 i Bromma till Willhem Stockholm AB (org.nr. 556280-0085), till en köpeskilling om 1 463 mnkr och på övriga villkor som anges i utlåtandet, godkänns.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge AB Familjebostäder i uppdrag att genomföra försäljningen samt teckna erforderliga avtal.

Härefter ställdes tilläggsyrkandet, enligt bilaga 6, under särskild proposition.

1. Berörda hyresgäster erbjuds att byta lägenhet genom den bolagsgemensamma internkön under sex månader från det att ett beslut om överlåtelse vunnit laga kraft (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Beslutet i ärendet justerades omedelbart.

Utlåtande 2012:75

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:75 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 maj 2012 av AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomrätter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen samt tilläggsyrkandet enligt--------------------------- Bilaga 6,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen jämte tilläggsyrkandet,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen jämte tilläggsyrkandet.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss hänvisas till vad som sägs i utlåtandet.

2. AB Svenska Bostäders överlåtelse av tomträtterna Höstsådden 1, Kolaren 1, Kolbottnen 1, Kolryssen 1, Rågrian 1, Rågröken 1, Rågskylen 1, Stubbneken 1 och Ärtåkern 1 och fastigheterna Struthatten 3 och 4 i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB (org.nr. 556655-7863), till en köpeskilling om 890 mnkr och på övriga villkor som anges i utlåtandet, godkänns.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge AB Svenska Bostäder i uppdrag att genomföra försäljningen samt teckna erforderliga avtal.

Härefter ställdes tilläggsyrkandet, enligt bilaga 6, under särskild proposition.

1. Berörda hyresgäster erbjuds att byta lägenhet genom den bolagsgemensamma internkön under sex månader från det att ett beslut om överlåtelse vunnit laga kraft (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 46 nej samt 1 frånvarande. Såsom voteringslista nr 34:3 utvisar röstades ja av--------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Beslutet i ärendet justerades omedelbart.

§15 Värtapiren - reviderat genomförandebeslut för exploatering. Valparaiso och Södra Värtan – reviderat inriktningsbeslut för exploatering (utl.2012:76)

Dnr 302-635/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett reviderat genomförandebeslut av exploatering för Värtapiren och ett reviderat inriktningsbeslut av exploatering för Valparaiso och Södra Värtan.

Ordet innehades av Maria Östberg Svanelind, borgarrådet Larsson, Helena Bonnier, Åke Askensten och Ann-Margarethe Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) med instämmande av Maria Östberg Svanelind (S) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Genomförandet av exploateringen inom detaljplanen för Värtapiren, omfattande investeringsutgifter om 3 075 mnkr, godkänns. Exploateringsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal.

2. Genomförandet av exploateringen inom detaljplanen Värtapiren, omfattande investeringsutgifter om 635 mnkr, godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge Stockholms Hamn AB i uppdrag att genomföra projektet och teckna erforderliga avtal.

3. Fortsatta utredningar av förutsättningarna och förberedande arbeten för exploatering inom Valparaiso omfattande 65 mnkr godkänns. Exploateringsnämnden får i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet.

4. Fortsatta utredningar av förutsättningarna och förberedande arbeten för exploatering inom Södra Värtan omfattande 80 mnkr godkänns. Exploateringsnämnden får i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet.

5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§16 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (utl.2012:77)

Dnr 325-2450/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:77 behandlades. Utlåtandet gäller en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län av Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20.

Ordet innehades av Kaj Nordqvist och borgarrådet König Jerlmyr.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS2007:10 och ändringar SOSFS2008:20 godkänns, bilaga till utlåtandet.

§17 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (utl.2012:78)

Dnr 325-2451/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:78 behandlades. Utlåtandet gäller en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län av Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård godkänns, bilaga till utlåtandet.

§18 Detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm, Dp 2011-01580-54 (utl.2012:79)

Dnr 311-685/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:79 behandlades. Utlåtandet gäller en detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Åke Askensten, borgarrådet Rudin, Sebastian Wiklund, Ewa Larsson och borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) och borgarrådet Rudin (S) bifall till Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Västerpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att minoritetsåterremittera ärendet.

§19 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 162, 166, 177 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71 och 72 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 och 87 för år 2012.

§20 Interpellation om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp (nr 2011:53)

Dnr 336-2323/2011

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar----------Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Ann-Margerethe Livh, borgarrådet Larsson och Awad Hersi.

§21 Motioner

Under tiden 8 – 28 maj 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. Motion (2012:27) av Jan Valeskog (S) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm

Dnr 314-859/2012;

2. Motion (2012:28) av Tomas Rudin (S) om möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden

Dnr 319-860/2012;

3. Motion (2012:29) av Tomas Rudin (S) om nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad

Dnr 328-861/2012;

4. Motion (2012:30) av Tomas Rudin (S) om internetaccess i stadens parker

Dnr 317-862/2012;

5. Motion (2012:31) av Tomas Rudin (S) om föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler

Dnr 328-863/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.01.