Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-11-04

Sammanträde 2013-11-04

Datum
Klockan
Plats

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:17 av Eivor Karlsson (MP) om att missförhållanden inom äldrevården måste rapporteras och registreras. RV

Dnr 327-858/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:18 av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva. RIV

Dnr 322-859/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:19 av Karin Rågsjö (V) om jobbtorgens utbildningssatsningar. RII

Dnr 331-860/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:20 av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta. RVII

Dnr 325-861/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:21 av Mirja Räihä (S) om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. RV

Dnr 210-862/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

Dnr 329-864/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RII

Dnr 328-951/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

Dnr 311-952/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

Dnr 331-972/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:26 av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden. RII

Dnr 314-973/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

Dnr 316-974/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

Dnr 324-975/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

Dnr 328-976/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:30 av Åsa Jernberg (MP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RI

Dnr 321-1035/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:31 av Eivor Karlsson (MP) om elevernas och resursskolornas problem. RIV

Dnr 322-1293/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2013:32 av Karin Rågsjö (V) om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden. RI

Dnr 336-1406/2013 (framställd 14/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

20 Nr 2013:33 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens åtgärder mot den växande skolsegregationen i Stockholm. RIV

21 Nr 2013:34 av Jan Valeskog (S) om det i nya bostadsområden för små hushåll skall vara möjligt att sova med öppet fönster, m.m. RVI

22 Nr 2013:35 av Tara Twana (S) om vad gör Stockholms stad för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden? RVII

28 Valärenden.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Utl. 2013:141 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2012 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2013:2)

Rotel III

30 Utl. 2013:142 Strukturplan för Rinkeby Allé, Kvarnberget 2 m.fl. i stadsdelen Rinkeby

31 Utl. 2013:143 Detaljplan för Rinkebyterrassen, överdäckning av E18, i stadsdelarna Rinkeby och Kista, Dp 2008-04326-54

Rotel VI

32 Utl. 2013:144 Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser år 2012

33 Utl. 2013:145 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun. Förslag till revidering från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Rotel VIII

34 Utl. 2013:146 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga.

Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm.
Dnr 328-323/2013

Rotel I

35 Utl. 2013:147 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark och tomträttsupplåtelser av fastigheterna Reket 1, del av Tallkrogen 1:1 och del av Svedmyra 1:1 i Svedmyra med JM AB, AB Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut. Förslag från exploateringsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

38 Utl. 2013:66. Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP). RVIII

39 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

40 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S). RI

Dnr 324-947/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). RI

42 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S). RI

43 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

44 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

45 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

46 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen. Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-949/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande

Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI Dnr 302-1722/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII

49 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras. Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII

50 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm. Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

51 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm. Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV

52 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV

53 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV

54 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

55 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIII

56 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

57 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

58 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkans-utveckling av City. Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S). RI

59 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S) RI

60 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

61 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S). RI

62 Utl. 2013:112. Upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Motion (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S). RIII

63 Utl. 2013:113. Byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan. Motion (2013:27) av Jan Valeskog (S). RIII

64 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad. Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIV

65 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

66 Utl. 2013:116. Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V). RV

67 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

68 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

69 Utl. 2013:124. Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm. Motion (2012:74) av Jan Valeskog (S). RIV

70 Utl. 2013:125 Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

71 Utl. 2013:126. Studentbostäder på tunnelbanestationer. Motion (2012:48) av Tomas Rudin (S). RI

72 Utl. 2013:127. Ett friskare Stockholm. Motion (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S). RI III

73 Utl. 2013:128. Konstgräs kring Järvafältet. Motion (2012:44) av Emilia Bjuggren (S). RIII

§2 Bordlagda interpellationer

§3 Interpellation om att missförhållanden inom äldrevården måste rapporteras och registreras (nr 2013:17) Dnr 327-858/2013

§4 Bordlagd interpellation

§5 Interpellation om jobbtorgens utbildningssatsningar (nr 2013:19) Dnr 331-860/2013

§6 Bordlagd interpellation

§7 Interpellation om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (nr 2013:21) Dnr 210-862/2013

§8 Bordlagda interpellationer

§10 Muntlig frågestund

§11 Anmälda skrivelser

§12 Anmälan av ny ledamot och ersättare

§15 Valärenden, fyllnadsval

§16 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2012 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2013:2) (utl. 2013:141)

§17 Strukturplan för Rinkeby Allé, Kvarnberget 2 m.fl. i stadsdelen Rinkeby (utl. 2013:142) Dnr 302-1286/2013

§18 Detaljplan för Rinkebyterrassen, överdäckning av E18, i stadsdelarna Rinkeby och Kista, Dp 2008-04326-54 (utl. 2013:143) Dnr 311-855/2013

§19 Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser år 2012 (utl. 2013:144) Dnr 303-291/2013

§20 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun Förslag till revidering från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl. 2013:145; skrivelse 10) Dnr 303-1337/2013

§21 Kultur i ögonhöjd ­ för, med och av barn och unga Program för barn- och ungdomskultur i Stockholm (utl. 2013:146) Dnr 328-323/2013

§22 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark och tomträttsupplåtelser av fastigheterna Reket 1, del av Tallkrogen 1:1 och del av Svedmyra 1:1 i Svedmyra med JM AB, AB Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut. Förslag från exploateringsnämnden (utl. 2013:147) Dnr 302-1053/2013

§23 Motion om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad (utl. 2013:5) Dnr 331-636/2011

§25 Motion om avpolitisering av stödet till Nobelmuseet (utl. 2013:66) Dnr 328-261/2012