Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-01-27

Sammanträde 2014-01-27

Datum
Klockan
16
Plats
Rådssalen

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

Dnr 331-972/2013 (framställd 2/9, bordlagd 16/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

Dnr 316-974/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

Dnr 324-975/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

Dnr 328-976/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:30 av Åsa Jernberg (MP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RI

Dnr 321-1035/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:31 av Eivor Karlsson (MP) om elevernas och resursskolornas problem. RIV

Dnr 322-1293/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:32 av Karin Rågsjö (V) om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden. RI

Dnr 336-1406/2013 (framställd 14/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:33 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens åtgärder mot den växande skolsegregationen i Stockholm. RIV

Dnr 322-1548/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:34 av Jan Valeskog (S) om det i nya bostadsområden för små hushåll skall vara möjligt att sova med öppet fönster, m.m. RVI

Dnr 303-1549/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:35 av Tara Twana (S) om vad gör Stockholms stad för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden? RVII

Dnr 325-1550/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013 36 av Eivor Karlsson (MP) om behovet av fler gruppboenden. RVII

Dnr 326-1656/2013 (framställd 2/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:37 av Eivor Karlsson (MP) om situationen på Handelsvägen 186. RVII

Dnr 326-1796/2013 (framställd 16/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

14 Nr 2014:1 av Åke Askensten (MP) om kostnader m.m. för Slussen-projektet, inklusive bussterminalen. RI

21 Valärenden, ny mandatperiodsval.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

22 Utl. 2014:1. Arvodering av förtroendevald.

23 Utl. 2014:2. Personaladministrativ befogenhetsfördelning (PAF 2013).

Rotel III

24 Utl. 2014:3. Detaljplan för del av Sjövik 5, del 2 (kajen), i stadsdelen Liljeholmen, Dp 2010-21700-54.

25 Utl. 2014:4. Detaljplan för del av fastigheten Triglyfen 1 m.m. i stadsdelen Hässelby Strand, Dp 2010-11956-54.

Rotel VII

26 Utl. 2014:5. Familjehemsvård för barn och ungdomar riktlinjer för handläggning och dokumentation. Förslag till reviderade riktlinjer från socialnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

27 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

28 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

29 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

30 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen. Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-949/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande. Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI

32 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII

33 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras. Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII

34 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm. Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

35 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm. Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV

36 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV

37 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV

38 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

39 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIII

40 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

41 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

42 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkans-utveckling av City. Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S). RI

43 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

44 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

45 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S). RI

46 Utl. 2013:112. Upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Motion (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S). RIII

47 Utl. 2013:113. Byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan. Motion (2013:27) av Jan Valeskog (S). RIII

48 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad.

Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIV Dnr 324-1656/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

50 Utl. 2013:116. Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V). RV

51 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

52 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

53 Utl. 2013:124. Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm. Motion (2012:74) av Jan Valeskog (S). RIV

54 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

55 Utl. 2013:126. Studentbostäder på tunnelbanestationer. Motion (2012:48) av Tomas Rudin (S). RI

56 Utl. 2013:127. Ett friskare Stockholm. Motion (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S). RI III

57 Utl. 2013:128. Konstgräs kring Järvafältet. Motion (2012:44) av Emilia Bjuggren (S). RIII

58 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

59 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen.

Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV Dnr 327-1248/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

61 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

62 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

63 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar. Motion (2012:25) av Malte Sigemalm (S). RVI

64 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

65 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

66 Utl. 2013:168. Satsningar mot våld i nära relationer som drabbar män. Motion (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RVII

67 Utl. 2013:169. Fler måste våga anmäla sexualbrott. Motion (2012:73) av Tomas Rudin (S). RVII

68 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

69 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

70 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

71 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

72 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

73 Utl. 2013:175. Inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad. Motion (2012:47) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RI

74 Utl. 2013:176. Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad. Motion (2012:41) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

75 Utl. 2013:177. Återvinningsparker i anslutning till återvinningscentraler. Motion (2013:38) av Malte Sigemalm och Maria Östberg Svanelind (båda S). RII

76 Utl. 2013:178. Kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandel i Stockholm. Motion (2012:27) av Jan Valeskog m.fl. (S). RII

77 Utl. 2013:179. Införande av miljöanpassad citylogistik i Stockholms innerstad. Motion (2012:51) av Jan Valeskog (S). RII

78 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

79 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

80 Utl. 2013:182. Åtgärdsplan för att stärka lärarnas arbetssituation i staden. Motion (2013:3) av Åsa Jernberg och Ingegerd Akselsson Le Douaron (båda MP). RIV

81 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

82 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

83 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

84 Utl. 2013:186. Boende för äldre i Högdalen. Motion (2012:54) av Roger Mogert (S). RV

NYA MOTIONER, Rotel I VI

85 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP).

Rotel II

86 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S).

Rotel II VI

87 Utl. 2013:193. Torrkonservering av hushållsavfall. Motion (2013:32) av Malte Sigemalm (S).

Rotel I

88 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S).

89 Utl. 2013:190. Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS. Motion (2013:25) av Karin Rågsjö (V).

90 Utl. 2013:194. Om internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S).

91 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water

Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S).
Dnr 006-871/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

92 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V).

93 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan

Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP).
Dnr 335-524/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

94 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S).

§2 Bordlagd interpellation

§3 Interpellation om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030 (nr 2013:27) Dnr 316-974/2013

§4 Interpellation om fritiden för barn och unga i Hjulsta (nr 2013:28) Dnr 324-975/2013

§5 Interpellation om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP (nr 2013:29) Dnr 328-976/2013

§6 Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid (nr 2013:30) Dnr 321-1035/2013

§7 Interpellation om elevernas och resursskolornas pro-blem (nr 2013:31) Dnr 322-1293/2013

§8 Bordlagda interpellationer

§10 Muntlig frågestund

§12 Anmälan av nya ersättare

§15 Valärenden, fyllnadsval Valärende i kommunfullmäktige 2014-01-27

§16 Valärenden, ny mandatperiodsval Valärende i kommunfullmäktige 2014-01-27

§17 Arvodering av förtroendevald (utl. 2014:1)

§18 Personaladministrativ befogenhetsfördelning (PAF 2013) (utl. 2014:2)

§19 Detaljplan för del av Sjövik 5, del 2 (kajen), i stadsdelen Liljeholmen, Dp 2010-21700-54 (utl. 2014:3)

§20 Detaljplan för del av fastigheten Triglyfen 1 m.m. i stadsdelen Hässelby Strand, Dp 2010-11956-54 (utl. 2014:4)

§21 Familjehemsvård för barn och ungdom - riktlinjer för handläggning och dokumentation. Förslag till reviderade riktlinjer från socialnämnden (utl. 2014:5)

§22 Motion om anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa (utl. 2013:71)

§23 Motion om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar (utl. 2013:72)

§24 Motion om frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm (utl. 2013:73)

§25 Motion om metoder för att vara konstaterat bäst i världen (utl. 2013:74)

§26 Bordläggning av ärende

§27 Motion om program för gröna skyskrapor i Stockholm (utl. 2013:87)

§28 Motion om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras (utl. 2013:88)

§29 Bordläggning av ärenden