Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-09-07

Sammanträde 2015-09-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

1 Justering

2 Nr 2015:8 av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-273/2015 (Framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:16 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RIX

Dnr 107-443/2015 (Framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:20 av Maria Danielsson (SD) om tiggeriförbud. RVI

Dnr 107-497/2015 (Framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:24 av Erik Slottner (KD) om fattiga EU-medborgare. RVI

Dnr 107-620/2015 (Framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:25 av Anna König Jerlmyr (M) om Region Gotlands brev om Bromma flygplats betydelse. RI

Dnr 107-694/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr. 2015:26 av Sofia Modigh (KD) om Östersundsmodellen, en modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-777/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:27 av Martin Westmont (SD) om hur man kan förbättra tryggheten i Stockholms stad. RI

Dnr 107-803/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:29 av Karin Ernlund (C) om arbetet med bilfria gator eller Open Streets. RVII

Dnr 107-884/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:30 av Karin Ernlund (C) om arbetet med att inrätta nya naturreservat. RII

Dnr 107-885/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:31 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om konsekvenserna på arbetsmarknaden för Stockholms unga. RIII

Dnr 107-888/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:32 av Anna König Jerlmyr (M) om vita jobbmodellen i Stockholms stad. RI

Dnr 107-889/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:33 av Andrea Ström (M) om strategin mot våldsbejakande extremism. RVI

Dnr 107-890/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:34 av Andrea Ström (M) om ekonomiskt bistånd. RVI

Dnr 107-891/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:35 av Dennis Wedin (M) angående hemtjänstens kvalitet. RVIII

Dnr 107-892/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:36 av Lars Jilmstad (M) om ytterstadssatsningar. RIX

Dnr 107-893/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:37 av Joakim Larsson (M) om hotad tunnelbana. RI

Dnr 107-895/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (FP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg. RVII

Dnr 107-906/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:41 av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Dnr 107-932/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:42 av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" RVI

Dnr 107-1028/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

30 Utl. 2015:71. Upphandling av systemstöd för rekrytering

31 Utl. 2015:72. Regler om lokalt partistöd i Stockholms stad

32 Utl. 2015:73. Beslut om ny skattesats på grund av skatteväxling mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting

Hemställan till Finansdepartementet genom Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 151-607/2015

33 Utl. 2015:74. SISAB:s nyproduktion av skola i Norra Djurgårdsstaden

34 Utl: 2015:75. Utfärdande av eldningsförbud utomhus

Förslag från Storstockholms brandförsvar
Dnr 114-1022/2015

35 Utl. 2015:76. Överenskommelse om exploatering för bostäder och förskola inom fastigheten Enskede Gård 1:1 samt bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 med JM AB. Årstastråket etapp 1

36 Utl. 2015:77. Arvodering av förtroendevald

Rotel I+III

37 Utl. 2015:78. Långsiktig plan för nyinvesteringar, reinvesteringar och underhåll av stadens idrottsanläggningar

Rotel I+IV

38 Utl. 2015:79. Verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen

Rotel I+VII

39 Utl. 2015:80. Plan för reinvesteringsbehov i stadens parker

Rotel I+VIII

40 Utl. 2015:81. Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Rotel I+IX

41 Utl. 2015:82. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

42 Utl. 2015:83. AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano

Genomförandebeslut
Dnr 112-708/2015

Rotel II

43 Utl. 2015:84. Detaljplan och kvalitetsprogram för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m. (del av Hjorthagen 1:3 m.fl.) i stadsdelen Hjorthagen (scen, skola, förskola, museum, kontor m.m.)

44 Utl. 2015:85. Reviderad taxa för stadsbyggnadsnämnden

Rotel VII

45 Utl. 2015:86. Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen

Genomförandebeslut
Dnr 124-953/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya motioner

46 Utl. 2015:87. Införande av en servicegaranti

Motion (2015:2) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-187/2015

47 Utl. 2015:88. Alla barns möjligheter till kultur och idrott - Ändra normen för ekonomiskt bistånd

Motion (2015:8) av Rasmus Jonlund, Isabel Smedberg-Palmkvist och Richard
Bengtsson (alla FP). RI
Dnr 106-297/2015

48 Utl. 2015:89. Låt stadens äldre arbeta till 70

Motion (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP). RVIII
Dnr 106-177/2015

§2 Interpellation om Rådet för mänskliga rättigheter (nr 2015:8)

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 11 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20150907.pdf (247 kb)

§4 Interpellation om kommunstyrelsens Råd för mänskliga rättigheter (nr 2015:16)

§5 Interpellation om tiggeriförbud (nr 2015:20)

§6 Interpellation om fattiga EU-medborgare (nr 2015:24)

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 25-27 och 29-42 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20150907.pdf (244 kb)

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 49-53 på föredragningslistan före punkt nr 24.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20150907.pdf (247 kb)

§9 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. (Nr 2015:43) av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen RVIII
Dnr 107-1323/2015
2. (Nr 2015:44) av Erik Slottner (KD) om Fryshuset i Skärholmen. RI
Dnr 107-1326/2015
3. (Nr 2015:45) av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI
Dnr 107-1340/2015
4. (Nr 2015:46) av Jan Jönsson (FP) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI
Dnr 107-1345/2015
5. (Nr 2015:47) av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI
Dnr 107-1346/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20150907.pdf (197 kb)

§14 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2015-09-07

Skrivelse 9

 

§15 Upphandling av systemstöd för rekrytering (Utl. 2015:71)

§16 Regler om lokalt partistöd i Stockholms stad (Utl. 2015:72)

§17 Beslut om ny skattesats på grund av skatteväxling mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting (Utl. 2015:73)

Hemställan till Finansdepartementet genom Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 151-607/2015

§18 SISAB:s nyproduktion av skola i Norra Djurgårdsstaden (Utl. 2015:74)

§19 Utfärdande av eldningsförbud utomhus (Utl. 2015:75)

Förslag från Storstockholms brandförsvar
Dnr 114-1022/2015

§20 Överenskommelse om exploatering för bostäder och förskola inom fastigheten Enskede Gård 1:1 samt bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med JM AB Årstastråket etapp 1 (Utl. 2015:76)

§21 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2015:77)

§22 Långsiktig plan för nyinvesteringar, reinvesteringar och underhåll av stadens idrottsanläggningar (Utl. 2015:78)

§23 Verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen (Utl. 2015:79)

§24 Plan för reinvesteringsbehov i stadens parker (Utl. 2015:80)

§25 Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 (Utl. 2015:81)

§26 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm (Utl. 2015:82)

§27 AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano (Utl. 2015:83)

Genomförandebeslut
Dnr 112-708/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20150907.pdf (200 kb)

§28 Detaljplan och kvalitetsprogram för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m. (del av Hjorthagen 1:3 m.fl.) i stadsdelen Hjorthagen (scen, skola, förskola, museum, kontor, m.m.) Dp 2011- 17188-54 (Utl. 2015:84)

§29 Reviderad taxa för stadsbyggnadsnämnden (Utl. 2015:85)

§30 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen (Utl. 2015:86)

Genomförandebeslut
Dnr 124-953/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20150907.pdf (202 kb)

§31 Införande av en servicegaranti (Utl. 2015:87)

Motion (2015:2) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-187/2015

§32 Alla barns möjlighet till kultur och idrott - Ändra normen för ekonomiskt bistånd (Utl. 2015:88)

Motion (2015:8) av Rasmus Jonlund, Isabel Smedberg-Palmkvist och Richard Bengtsson (alla FP)
Dnr 106-297/2015

§33 Bordläggning av ärende

Kommunfullmäktige bordlägger kommunstyrelsens utlåtande nr 89 för år 2015.

§34 Återtagande av motion

Åsa Jernberg och Martin Michel (båda MP) har återkallat motion nr 2013:2 om stöttande och utvecklande av det arbetsintegrerade sociala företagandet, dnr 331-154/2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20150907.pdf (246 kb)

§35 Interpellation om Region Gotlands brev om Bromma flygplats betydelse (nr 2015:25)

§36 Interpellation om Östersundsmodellen, en modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi inom äldreomsorgen (nr 2015:26)

§37 Nya motioner

Under tiden den 16 juni - 7 september 2015 väcktes följande motioner:

1. Motion (2015:51) av Maria Danielsson (SD) om äldre och förskolan
Dnr 106-1149/2015
2. Motion (2015:52) av Karin Ernlund (C) om att införa 08-dagen
Dnr 106-1282/2015
3. Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C) om sovmorgon för Stockholms elever
Dnr 106-1283/2015
4. Motion (2015:54) av Joakim Larsson (M) om utveckling av statens fastigheter
Dnr 106-1319/2015
5. Motion (2015:55) av Joakim Larsson (M) om Evert Taubes terrass
Dnr 106-1320/2015
6. Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M) om att tillåta ombildningar i ytterstaden
Dnr 106-1321/2015
7. Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M) om stadsodling
Dnr 106-1342/2015
8. Motion (2015:58) av Lotta Edholm (FP) om att återta diplomatparkeringar vid obetalda p-böter
Dnr 106-1349/2015
9. Motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum
Dnr 106-1381/2015
10. Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M) om bättre mottagande av nyanlända elever
Dnr 106-1382/2015
11. Motion (2015:61) av Lotta Edholm (FP) om att ta tillvara fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barn
Dnr 106-1383/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20150907.pdf (201 kb)