Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-04-04

Sammanträde 2016-04-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Dnr 107-1762/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:70 av Sophia Granswed (M) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII

Dnr 107-1864/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RV

Dnr 107-1904/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

Dnr 107-1905/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:74 av Bo Arkelsten (M) om effekterna av lokala dubbdäcksförbud. RVII

Dnr 107-2016/2015 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV

Dnr 107-76/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI

Dnr 107-84/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI

Dnr 107-85/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

Dnr 107-118/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

41 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

42 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

43 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

44 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

45 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

46 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I+V

52 Utl. 2016:38. Stockholms stads miljöprogram 2016-2019

Redovisning av uppdrag i budget för 2015
Dnr 303-1200/2014

Rotel III

53 Utl. 2016:39. Utvärdering av feriejobb för unga

Rapport från arbetsmarknadsnämnden
Dnr 149-1952/2015

Rotel VI

54 Utl. 2016:40. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2015

Bordlagda motioner

55 Utl. 2015:159. Inför en kulturbonus

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-871/2015

56 Utl. 2015:161. Ett bredare kulturutbud i Stockholm

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-872/2015

57 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L). RIII
Dnr 106-924/2015

Nya motioner

58 Utl. 2016:41. Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Motion (2015:35) av Maria Danielsson (-) och Martin Westmont (SD). RIV
Dnr 106-876/2015

59 Utl. 2016:42. Ett ungdomsundantag i biståndsnormen

Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1027/2015

60 Utl. 2016:43. Laddstolpar

Motion (2015:47) av Lars Jilmstad (M). RVII
Dnr 106-1031/2015

61 Utl. 2016:44. Det ska bli lättare att få plats på servicehus

Motion (2015:17) av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda L). RVIII
Dnr 106-582/2016

§2 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 43 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160404.pdf (194 kb)

§3 Interpellation om stadens övervakning av hjälpsökande (nr 2015:59)

§4 Interpellation om Campus Konradsberg (nr 2015:60)

§5 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 62, 63 och 67 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20160404.pdf (194 kb)

§6 Interpellation om verksamheter med tillfälliga bygglov (nr 2015:68)

§7 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 70 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20160404.pdf (194 kb)

§8 Interpellation om naturreservat (nr 2015:72)

§9 Interpellation om upprustning av Stadsbiblioteket (nr 2015:62)

§10 Interpellation om utegym och andra spontanidrottsytor (nr 2015:70)

§11 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 73 och 74 för år 2015 samt nr 1 till 28 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20160404.pdf (241 kb)

§12 Nya interpellationer

§17 Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 (Utl. 2016:38)

Redovisning av uppdrag i budget för 2015
Dnr 303-1200/2014

§18 Utvärdering av feriejobb för unga (Utl. 2016:39)

§19 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2015 (Utl. 2016:40)

§20 Inför en kulturbonus (Utl. 2015:159)

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M)
Dnr 106-871/2015

§21 Ett bredare kulturutbud i Stockholm (Utl. 2015:161)

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M)
Dnr 106-872/2015

§22 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2015:165, 2016:41 - 2016:44 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20160404.pdf (196 kb)

§23 Nya motioner

Under tiden den 22 mars 2016 - 4 april 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M) om programmering för samtliga elever från årskurs ett
Dnr 106-597/2016
2. Motion (2016:40) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L) om ansvarsöverföring för ensamkommande barn
Dnr 106-598/2016
3. Motion (2016:41) av Bo Sundin (M) om en sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar
Dnr 106-599/2016
4. Motion (2016:42) av Karin Ernlund, Jonas Naddebo, Per Ankersjö och Stina Bengtsson (alla C) om att bygga "Klarastaden" med 6000 nya bostäder genom överdäckning av spårområdet norr om Centralstationen
Dnr 106-600/2016
5. Motion (2016:43) av Anna König Jerlmyr, Markus Nordström och Dennis Wedin (alla M) om minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter
Dnr 106-601/2016
6. Motion (2016:44) Margareta Björk (M) om uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen
Dnr 106-602/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20160404.pdf (196 kb)