Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Tertialrapport 2 2013 Stadsarkivet

Omedelbar justering

Dnr 1.1/2146/2013
SSA Dnr 1.2/13230/13

5 Tertialrapport 2 2013 Kulturförvaltningen

6 Remissvar av motion (2013:35) från Ann Mari Engel (V) om borttagande av instrumenthyran i Kulturskolan - gör Kulturskolan mer tillgänglig för alla barn!

Förlängd remisstid 25 september 2013
Omedelbar justering

Dnr 3.4/2175/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remissvar av motion (2013:45) från Maria Östberg Svanelind (S) om kulturhus i slakthusområdet

Remisstid 1 oktober 2013
Omedelbar justering

Dnr 1.1/3022/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissvar av motion (2013:55) från Ann Mari Engel och Sebastian Wiklund (båda V) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden

Förlängd remisstid 25 september 2013
Omedelbar justering

Dnr 1.1/3095/2013
SSA Dnr 1.6-10624/13

9 Remissvar om miljöförvaltningens förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remisstid 27 september 2013
Omedelbar justering

Dnr 1.1/3021/2013
SSA Dnr 1.6-10520/13

10 Remissvar angående remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

Remisstid 25 september 2013
Omedelbar justering

Dnr 1.1/3281/2013
SSA Dnr 1.6-13219/13

11 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för kvarteret Brädstapeln i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2009-04274

Remisstid 29 september 2013
Omedelbar justering

Dnr 4.1/3282/2013

12 Svar på skrivelse om att utreda det ökade behovet av dans- och idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna

13 Svar på skrivelse om bidragen till invandrarföreningar

14 Svar på skrivelse om stöd till Midsommar Latino i Rinkeby

15 Svar på skrivelse om föreningen Megafonen

16 Svar på skrivelse om Stockholms fristadsförfattare

17 Handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling

Dnr 1.1/3435/2013
SSA Dnr 5-13479/13
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Kulturskolelokal vid Brommaplan. Inriktningsbeslut

19 Effektivisering av kulturförvaltningens administrativa lokaler - flytt till Rinkeby. Inriktningsbeslut

20 Samlingslokaler och hemgårdar - Nya riktlinjer för lokalförvaltande organisationer

21 Information och övriga frågor

Information om sammanträdet den 17 december 2013
Inbjudan till miniseminarium den 15 oktober 2013 om att göra kulturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden September 2013 Dnr 1.1/72/2013

§4 Tertialrapport 2 2013 Stadsarkivet Dnr 1.1/2146/2013 SSA Dnr 1.2/13230/13

§5 Tertialrapport 2 2013 Kulturförvaltningen Dnr 1.1/2145/2013

§6 Remissvar av motion (2013:35) från Ann Mari Engel (V) om borttagande av instrumenthyran i Kulturskolan - gör Kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Dnr 3.4/2175/2013

§7 Remissvar av motion (2013:45) från Maria Östberg Svanelind (S) om kulturhus i slakthusområdet Dnr 1.1/3022/2013

§8 Remissvar av motion (2013:55) från Ann Mari Engel och Sebastian Wiklund (båda V) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden Dnr 1.1/3095/2013 SSA Dnr 1.6-10624/13

§9 Remissvar om miljöförvaltningens förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Dnr 1.1/3021/2013 SSA Dnr 1.6-10520/13

§10 Remissvar angående remisspromemoria om en ny ungdomspolitik Dnr 1.1/3281/2013 SSA Dnr 1.6-13219/13

§11 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för kvarteret Brädstapeln i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2009-04274 Dnr 4.1/3282/2013

§12 Svar på skrivelse om att utreda det ökade behovet av dans- och idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna Dnr 1.1/2592/2013

§13 Svar på skrivelse om bidragen till invandrarföreningar Dnr 6.1/2593/2013

§14 Svar på skrivelse om stöd till Midsommar Latino i Rinkeby Dnr 6.1/2740/2013

§15 Svar på skrivelse om föreningen Megafonen Dnr 6.1/2741/2013

§16 Svar på skrivelse om Stockholms fristadsförfattare Dnr 3.1/2742/2013

§17 Handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling Dnr 1.1/3435/2013 SSA Dnr 5-13479/13

§18 Kulturskolelokal vid Brommaplan.

§19 Effektivisering av kulturförvaltningens administrativa lokaler - flytt till Rinkeby.

§20 Samlingslokaler och hemgårdar - Nya riktlinjer för lokalförvaltande organisationer Dnr 6.1/3285/2013

§21 Information och övriga frågor