Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-10-15

Sammanträde 2013-10-15

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar av motion (2013:51) från Tomas Rudin (S) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city

Remisstid 31 oktober 2013
SSA Dnr 1.6-9903/13

Dnr 4.1/2859/2013

5 Remissvar av motion (2013:12) från Ewa Larsson (MP) om fastigheten Stiftelsen 1

Remisstid 17 oktober 2013
Omedelbar justering

Dnr 1.1/3635/2013

6 Svar på skrivelse om att stadens kulturevenemang måste omfatta hela staden. Svar på skrivelse om Stockholms kulturfestival

7 Val av adjungerad ledamot till Kommittén för stockholmsforskning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (129 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Remissvar av motion (2013:51) från Tomas Rudin (S) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city SSA Dnr 1.6-9903/13 Dnr 4.1/2859/2013

§5 Remissvar av motion (2013:12) från Ewa Larsson (MP) om fastigheten Stiftelsen 1 Dnr 1.1/3635/2013

§6 Svar på skrivelse om att stadens kulturevenemang måste omfatta hela staden.

§7 Val av adjungerad ledamot till Kommittén för stockholmsforskning Dnr 3.7/3636/2013

§8 Övriga frågor