Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 avseende kulturförvaltningen

5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 Stadsarkivet Omedelbar justering

6 Svar på skrivelse angående kulturskolans lokaler i Blå Huset

7 Svar på skrivelse angående skrivelse från fria teatergrupper

8 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

9 Verksamhetsrapport - avstämning av projektet El Sistema

10 Verksamhetsrapport - avstämning av projektet Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård

11 Svar på skrivelse angående Hertha Hillfons bostad och ateljé

12 Information och övriga frågor

- Inga Lundén berättar om Kista bibliotek - Information om KUL1415 - sommarens planering Sid 2 (2) Box 16113, 103 22 STOCKHOLM Besöksadress: Drottninggatan 30 Telefon vxl 08-508 31 900 www.stockholm.se KULTURNÄMNDEN SID 1 (2) Förhinder bör anmälas till Maria Sadeghzadeh, tfn 08-508 31 967 E-post: kultur@stockholm.se
Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (203 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden maj 2014 Dnr 1.1/81/2014

§4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 avseende Kulturförvaltningen Dnr.

§5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 avseende Stadsarkivet Dnr.

§6 Svar på skrivelse om Kulturskolans lokaler i Blå Huset Dnr 1.1/2029/2014

§7 Svar på skrivelse om teater för unga Dnr 1.1/2092/2014

§8 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Dnr 6.1/1999/2014

§9 Verksamhetsrapport ­ avstämning av projektet El Sistema Stockholm Dnr 3.4/3864/2013

§10 Verksamhetsrapport ­ avstämning av projektet Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård Dnr 1.1/1686/2014

§11 Svar på skrivelse angående Hertha Hillfons bostad och ateljé Dnr.

§12 Information och övriga frågor