Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-12-09

Sammanträde 2014-12-09

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Stöd till Kulturdirekt för 2015

6 Remissvar angående förslag till detaljplan för Timotejen 19 & 28 i stadsdelen Västberga

7 Remissvar angående förslag till detaljplan för Timotejen 17 i stadsdelen Västberga

8 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Börshuset, Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan,

9 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Äppelviken 1:7 mm vid kvarteret Flyttblocket i stadsdelen Äppelviken

10 Val av ledamöter i kulturnämndens funktionshinderråd 2015-2018

11 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

12 Information och övriga frågor

Sid 2 (2) Box 16113, 103 22 STOCKHOLM Besöksadress: Drottninggatan 30 Telefon vxl 08-508 31 900 www.stockholm.se KULTURNÄMNDEN SID 1 (2) Förhinder bör anmälas till Maria Sadeghzadeh, tfn 08-508 31 967 E-post: kultur@stockholm.se
Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (201 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden

§4 Fördelning av stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar)

§5 Stöd till Kulturdirekt 2015

§6 Remissvar angående förslag till detaljplan för Timotejen 19 & 28 i stadsdelen Västberga

§7 Remissvar angående förslag till detaljplan för Timotejen 17 i stadsdelen Västberga

§8 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Börshuset, Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan

§9 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Äppelviken 17 mm vid kvarteret Flyttblocket i stadsdelen Äppelviken

§10 Val av ledamöter för 2015 - 2018 till det gemensamma funktionshinderrådet för kulturnämnden

§11 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

§12 Information och övriga frågor