Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-01-27

Sammanträde 2015-01-27

Datum
Klockan
15:30
Plats
Bråvalla, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Fördjupat underlag för bedömning av verksamhetsstöd till Tensta Träff och Timmermansgården

7 Stadsarkivets remissvar på promemorian Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

8 Inrättande av, instruktion till och val av ledamöter till Kulturmiljöutskott

9 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum

Omedelbar justering

Dnr 1.1/5927/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Val av ledamöter och ersättare till Arkivutskottet

Omedelbar justering

Dnr 1.1/5928/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Val av ledamöter och ersättare till Konstrådet 2015-2018

Omedelbar justering

Dnr 1.1/5590/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Val av ledamöter till Kommittén för Stockholmsforskningen

Omedelbar justering

Dnr 1.1/5926/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (205 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden

§4 Verksamhetsplan 2015 Kulturförvaltningen

§5 Verksamhetsplan 2015 Stadsarkivet

§6 Fördjupat underlag för bedömning av verksamhetsstöd till Tensta Träff och Timmermansgården för 2015

§7 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

§8 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns museum för perioden 2015-2018

§9 Val av ledamöter och ersättare till arkivutskottet 2015-2018

§10 Val av ledamöter och ersättare till Konstrådet 2015-2018

§11 Val av ledamöter till Kommittén för Stockholmia ­ forskning och förlag

§12 Information och övriga frågor