Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kulturförvaltningen, Askeybkroken 13

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset med idrottsnämndens lokaler.

7 Avtal gällande Regionbibliotek Stockholm mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad genom kulturförvaltningen

8 Ökat stöd till det fria kulturlivet

9 Inrättande av kulturmiljöutskott - hemställan

Omedelbar justering Dnr 1.1/6133/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Information och övriga frågor


- Information om verksamhetsplan Liljevalchs/Stockholm Konst verksamhetsplan
- Information om verksamhetsplan Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia
- Information om verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden

§4 Verksamhetsberättelse 2014 för Kulturförvaltningen

§5 Verksamhetsberättelse 2014 för Stadsarkivet

§6 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset med idrottsnämndens lokaler

§7 Avtal gällande Regionbiblioteket Stockholm mellan Stockholms läns landsting och kulturförvaltningen

§8 Ökat stöd till det fria kulturlivet

§9 Inrättande av kulturmiljöutskott - hemställan