Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-11-10

Sammanträde 2015-11-10

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kista bibliotek

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

5 Remissvar om motion om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

6 Remissvar om Motion om extra jobbstimulans

7 Svar på skrivelse angående Freda biblioteket från ordningsproblem

8 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, inriktningsbeslut

HEMLIGT enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - utsändes separat Dnr 1.1/2930/2015

9 El Sistema Stockholm - från projekt till permanent verksamhet

10 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/35/2015

§4 Remissvar om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism Dnr 1.1/2809/2015

§5 Remissvar Sportotek - för att alla ska kunna idrotta Dnr 1.1/2293/2015

§6 Remissvar om Motion om extra jobbstimulans Dnr 1.1/2205/2015

§7 Svar på skrivelse angående Freda biblioteket från ordningsproblem Dnr 1.1/2083/2015

§8 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, inriktningsbeslut HEMLIGT enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ­ utsändes separat Dnr 1.1/2930/2015

§9 El Sistema Stockholm ­ från projekt till permanent verksamhet Dnr 3.4/2848/2014

§10 Sammanträdestider för kulturnämnden 2016 Dnr 1.1/3797/2015

§11 Information och övriga frågor