Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
15:30
Plats
Kulturförvaltningen, Rinkeby

2 Anmälan av föregående protokoll

7 Remissvar på remissen om betänkande låt fler forma framtiden!

10 Förslag om stöd till Bagarmossens Folkets hus

11 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

12 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2016

Konfidentiellt ärende


Dnr 6.2/1072/2016

13 Förslag till mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2016

Konfidentiellt ärende

Dnr 6.2/1270/2016

14 Svar på skrivelse om nolltolerans mot övergrepp på We are Sthlm

15 Svar på skrivelse om sexuella trakasserier mot unga tjejer under We are Sthlm

16 Svar på skrivelse om Enskedespelet

17 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/30/2016

§4 Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen 2016 Dnr 1.1/1418/2016

§5 Tertialrapport 1 Stadsarkivet 2016 Dnr 1.1/1517/2016

§6 Remissvar på remissen om Stockholm stads EU-policy Dnr 1.1/1251/2016

§7 Remissvar på remissen om betänkande låt fler forma framtiden! Dnr 1.1/1263/2016

§8 Kulturförvaltningens remissvar på remissen om personalpolicy för Stockholms stad Dnr 1.1/1147/2016

§9 Stadsarkivets remissvar på remissen om personalpolicy för Stockholms stad Dnr 1.1/1147/2016

§10 Förslag om stöd till Bagarmossens Folkets hus Dnr 6.1/29582015

§11 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd Dnr 1.1/1271/2016

§12 Anmälan av mottagare av Stockholms stads folkbildningsstipendier 2016 Dnr 6.2/1072/2016

§13 Förslag till mottagare av Stockholms stads kulturstipendier 2016 Dnr 6.2/1270/2016

§14 Svar på skrivelse om nolltolerans mot övergrepp på We are sthlm Dnr 1.1/797/2016

§15 Svar på skrivelse om sexuella trakasserier mot unga tjejer under We are sthlm Dnr 1.1/798/2016

§16 Svar på skrivelse om Enskedespelet Dnr 1.1/1076/2016