Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Tensta konsthall

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Remissvar på remissen om uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Remisstid 2016-06-20

6 Remissvar på remissen om nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 avseende kulturförvaltningen

Remisstid 2016-06-30 Dnr 1.1/1544/2016

8 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 avseende Stadsarkivet

10 Stöd till föreningen Jakobsbergs gård

11 Ny referensperson för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

12 Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner

14 Information och övriga frågor

Årets kulturrapport finns nu tillgänglig att läsa här: www.stockholm.se/kulturrapport2016

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/31/2016

§4 Genusnod Sthlm - med andra ögon på staden Dnr 3.1/1510/2015

§5 Svar på motion om uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Dnr 1.1/1360/2016

§6 Remissvar på remissen om nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Dnr 1.1/1556/2016

§7 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 avseende kulturförvaltningen Dnr 1.1/1544/2016

§8 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 avseende Stadsarkivet Dnr 1.1/2040/2016

§9 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Dnr 6.1/977/2016

§10 Stöd till föreningen Jakobsbergs gård Dnr 6.1/1813/2016

§11 Ny referensperson för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd Dnr 6.1/1703/2016

§12 Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner Dnr 6.1/1718/2016

§13 Nytt hyresavtal för Skärholmens bibliotek Dnr 2.2/1750/2016