Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hyllan på Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 svar på remiss

8 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Stadsarkivets svar på remiss

9 Vägledning skyltar och ljus svar på remiss

11 Internationell strategi för Stockholms stad svar på remiss

12 Demokratisäkra föreningsstödet. Motion (201648) från Lotta Edholm (L) svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-11-04


Dnr 1.1/1740/2016

13 Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen. Motion (201659) från Monika Lozancic (M) svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-10-14


Dnr 1.1/2148/2016

14 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar. Motion (201629) från Karin Ernlund (C) svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-09-30


Omedelbar justering


Dnr 1.1/1704/2016

15 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/33/2016

§4 Tertialrapport 2 2016 för kulturförvaltningen Dnr 1.1/2626/2016

§5 Tertialrapport 2 2016 Stadsarkivet Dnr 1.1/2611/2016

§6 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 svar på remiss Dnr 1.1/2092/2016

§7 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad svar på remiss Dnr 1.1/2152/2016

§8 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Stadsarkivets svar på remiss Dnr 1.1/2612/2016

§9 Vägledning skyltar och ljus svar på remiss Dnr 1.1/2253/2016

§10 Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad svar på remiss Dnr 1.1/2238/2016

§11 Internationell strategi för Stockholms stad svar på remiss Dnr 1.1/2235/2016

§12 Demokratisäkra föreningsstödet motion (206:48) från Lotta Edholm (L) svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1740/2016

§13 Skattelättnader för fler filminvesteringar i Stockholmsregionen motion (2016:59) från Monika Lozancic (M) svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2148/2016

§14 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar motion (2016:29) från Karin Ernlund (C) svar på remiss Dnr 1.1/1704/2016

§15 Information och övriga frågor