Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-10-18

Sammanträde 2016-10-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Folkoperan Hornsgatan 72

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för HIV/Aids. Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-11-04


Dnr 1.1/1749/2016

5 En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga. Motion (2016:54) från Bo Lundin m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-10-28


Omedelbar justering


Dnr 1.1/1893/2016

6 Namngivning av plats efter Arvid Lindman. Motion (2016:58) av Joakim Larsson m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-10-28


Omedelbar justering


Dnr 1.1/2608/2016

7 Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm. Motion (2016:71) av Lotta Edholm m.fl. (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Remisstid 2016-10-21


Omdelbar justering


Dnr 1.1/2732/2016

8 Föreningslivets tillgång till skollokaler

Omedelbar justering


Dnr 1.1/2627/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inrätta ett scenkonsthus för det fria kulturlivet. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

10 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämndens kulturmiljöutskott

Omdelbar justering


Dnr 1.1/2904/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/34/2016

§4 Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för HIV/Aids. Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1749/2016

§5 En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga. Motion (2016:54) från Bo Lundin m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/1893/2016

§6 Namngivning av plats efter Arvid Lindman. Motion (2016:58) av Joakim Larsson m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2608/2016

§7 Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm. Motion (2016:71) av Lotta Edholm m.fl. (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2732/2016

§8 Föreningslivets tillgång till skollokaler Dnr 1.1/2627/2016

§9 Inrätta ett scenkonsthus för det fria kulturlivet. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L) Dnr 1.1/2544/2016

§10 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämndens kulturmiljöutskott Dnr 1.1/2904/2016

§11 Information och övriga frågor