Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Bajt Judiskt kulturcentrum Ingång mellan Riddargatan 3 och 5

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen.

6 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen.

7 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Anmälan av svar från Stadsarkivet på remiss från kommunstyrelsen.

8 Upphandling av sorteringsmaskiner med tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek

9 Stockholms stadsbibliotek i behov av ny upphandling för korttidsbemanning

10 Upphandling (ramavtal) av digitaliseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden

11 Kulturskolelokal i Vällingby Centrum - Genomförandebeslut

12 Nytt hyresavtal för Hornstulls bibliotek

Omedelbar justering Dnr 2.2/3304/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Konst i det offentliga rummet. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

14 Sammanträdestider för kulturnämnden 2017

15 Val av suppleant till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

Omedelbar justering Dnr 6.2/3290/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Fyllnadsval av ersättare i Stockholms konstråd

Omedelbar justering Dnr 1.1/3297/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Fyllnadsval av ledamot i Stockholms konstråd

18 Information och övriga frågor

Sid 3 (3) Box 8100, 163 08 SPÅNGA Besöksadress: Askebykroken 13 Telefon vxl 08-508 31 900 www.stockholm.se KULTURNÄMNDEN SID 1 (3) Förhinder bör anmälas till Erika Dahlberg, tfn 08-508 31 945 E-post: kultur@stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/35/2016

§4 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/2309/2016

§5 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck 2017-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2773/2016

§6 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/2774/2016

§7 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Anmälan av svar från Stadsarkivet på remiss från kommunstyrelsen. kvalitetsutveckling Dnr 1.1/3328/2016

§8 Upphandling av sorteringsmaskiner med tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek Dnr 2.6/3326/2016

§9 Stockholms stadsbibliotek i behov av ny upphandling för korttidsbemanning Dnr 2.6/2528/2016

§10 Upphandling (ramavtal) av digitaliseringstjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden Dnr 2.6/3327/2016

§11 Kulturskolelokal i Vällingby Centrum ­ Genomförandebeslut Dnr 1.1/2912/2016

§12 Nytt hyresavtal för Hornstulls bibliotek Dnr 2.2/3304/2016

§13 Konst i det offentliga rummet. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L) Dnr 1.1/2969/2016

§14 Sammanträdestider för kulturnämnden 2017 Dnr 1.1/2962/2016

§15 Val av suppleant till styrelsen för Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond Dnr 6.2/3290/2016

§16 Fyllnadsval av ersättare i Stockholms konstråd Dnr 1.1/2904/2016

§17 Fyllnadsval av ledamot i Stockholms konstråd Dnr 1.1/3298/2016

§18 Information och övriga frågor