Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-06-13

Sammanträde 2017-06-13

Datum
Klockan
15:30
Plats
Rum Asplund, Stockholms stadsarkiv

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Motion (2017:3) av Joakim Larsson (M) om en policy för stadens torg och parker. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017- 2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017- 2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Reviderade riktlinjer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Utbildningscentrum i Tensta gymnasium. Inriktningsbeslut

Publiceras senare
Dnr 1.1/1837/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Omprövning av verksamhetsstöd till Ibn Rushd

13 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2017 års mottagare

Konfidentiellt ärende Omedelbar justering Dnr 6.2/1789/2017

14 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

15 Frihetens källa. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

16 Uppmärksamma 60-årsjubileet av Romfördraget. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

17 Inför "snubbelstenar" till minne av Förintelsens offer. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

18 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Motion (2017:3) av Joakim Larsson (M) om en policy för stadens torg och parker. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Reviderade riktlinjer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Utbildningscentrum i Tensta. Inriktningsbeslut

§12 Omprövning av verksamhetsstöd till Ibn Rushd

§13 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2017 års mottagare

§14 Nya referenspersoner för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

§15 Frihetens källa. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

§16 Uppmärksamma 60-årsjubileet av Romfördraget. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

§17 Inför "snubbelstenar" till minne av Förintelsens offer. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

§18 Information och övriga frågor