Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-02-12

Sammanträde 2019-02-12

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/26/2019
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 20181207- 20190201
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-02-05 - publiceras senare
c) Protokoll Stockholms konstråd 2019-12-06
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Anmälan av tjänsteresor utanför Norden 2018, kulturförvaltningen
f) Anmälan av kontorsyttrande gällande remiss av Organisationsformen för Stockholms läns museum, dnr 1.1/4433/2018

7 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU:2018:86). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser

9 Val av ledamöter och ersättare till arkivutskottet 2019-2022

10 Val av ledamöter till Kommittén för Stockholmia - forskning och förlag 2019-2022

11 Val av ledamöter och ersättare till Stockholms konstråd 2019-2022

12 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum för perioden 2019-2022

13 Nazister ska aldrig bjudas in att sprida sina åsikter genom stadens plattformar. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren (S), Ann Mari Engel (V) och Sofia Lundin (Fi)

14 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§7 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU:2018:86). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr. 1.1/190/2019

§8 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser Dnr 6.3/113/2019

§9 Val av ledamöter och ersättare till arkivutskottet 2019-2022 Dnr 1./4059/2018

§10 Val av ledamöter till Kommittén för Stockholmia ­ forskning och förlag 2019-2022 Dnr 1.1/4061/2018

§11 Val av ledamöter och ersättare till Stockholms konstråd 2019-2022 Dnr 1.1/4060/2018

§12 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum för perioden 2019-2022 Dnr 1.1/4058/2018

§13 Nazister ska aldrig bjudas in att sprida sina åsikter genom stadens plattformar. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren (S), Ann Mari Engel (V) och Sofia Lundin (Fi)

§14 Information och övriga frågor