Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-10-22

Sammanträde 2019-10-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/33/2019

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-09-13 – 2019-10-11
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-10-15
c) Protokoll arkivutskottet 2019-10-17
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
f) Stadsarkivets månadsrapport september
g) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation avseende kulturmiljö
h) Ställningstaganden gällande kulturhistorisk klassificering, Dnr. 4.6/1964/2019,
4.6/1837/2019, 4.6/1842/2019, 4.6/1843/2019, 4.6/4073/2018
i) Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Kontorssvar på
remiss från kommunstyrelsen Dnr. 1.1/2369/2019

5 Näringslivspolicy för Stockholms stad (KS 2019/273). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion om ett kommunalt föreningsbidrag till nationella minoriteter (KS 2019/48). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Konstverket i Farsta. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi)

10 Nationaldagsfirande i Rålambshovsparken. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi)

11 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Revidering av Möjligheternas Stockholm – Vision 2040 (KS 2019/483). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Näringslivspolicy för Stockholms stad (KS 2019/273). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Ändring i reglemente för kulturnämnden (KS 2019/1121). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Motion om ett kommunalt föreningsbidrag till nationella minoriteter (KS 2019/748). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Justerat kulturstödssystem 2019

§9 Konstverket i Farsta. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi)

§10 Nationaldagsfirande i Rålambshovsparken. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Olle Burell m.fl. (S) och Sofia Lundin (Fi)

§11 Information och övriga frågor