Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrumAllmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

8 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2017

9 Ny öppen förskola i Kista

10 Ny förskola i centrala Kista

11 Ny fristående förskola på Kista Äng

12 Avveckling av Akalla vård- och omsorgsboende

14 Ökning av ärenden kopplat till hedersvåld

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-303-2017

15 Revidering av delegationsordningen

Anmälningsärenden

16 Avveckling av förskolan Fornby inom Kvarnens förskolor

17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

19 Konferenser och utbildningar

20 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

21 Protokoll från pensionärsrådet sammanträde

23 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2017

§9 Ny öppen förskola i Kista

§10 Ny förskola i centrala Kista

§11 Ny fristående förskola på Kista Äng

§12 Avveckling av Akalla vård- och omsorgsboende

§14 Ökning av ärenden kopplat till hedersvåld

§15 Revidering av delegationsordningen

§16 Avveckling av förskolan Fornby inom Kvarnens förskolor

§17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§19 Konferenser och utbildningar

§20 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§21 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§23 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.