Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

Representanter från Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret kommer att delta under Läs mer... den inledande allmänhetens frågestund.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering.

2 Godkännande av dagordningen.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-08-28 öppna delen .

Anmälningsärenden

10 Ansökan om tillstånd och dispens för åtgärder inom Sätra varv - till följd av Förbifart Stockholm, dnr 1.5.3./665- 2014, 1.5.3./666-2014 och 1.5.3./667-2014.

11 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd..., dnr 1.4./701-2014.

12 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Al-Basha, Skärholmen, dnr 1.4.965-2014.

13 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-08-28.
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-08-21.
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-09-18. Dukas till sammanträdet.
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-09-17.
Dukas till sammanträdet.

14 Anmälan av skrivelser 9/2014-09-25 i nämndens skrivelsepärm.

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Balanslista uppdrag SDN 9/2014-09-25

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (271 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-08-28, öppna delen

§18 Remiss av Rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

§19 Ansökan om tillstånd och dispens för åtgärder inom Sätra varv ­ till följd av Förbifart Stockholm

§20 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Angelos Bar, Skärholmen

§21 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Al-Basha, Skärholmen

§22 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§24 Balanslista uppdrag SDN 9/2014-09-25