Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd >

Skärholmens stadsdelsnämnd

Nästa sammanträde, torsdag 22 november 2018 kl 18:00

Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2 Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekretessbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.
Visa föredragningslista

Möteskalender

 • Januari

  2 

 • Februari

  1, 22 

 • Mars

  22 

 • April

  19 

 • Maj

  24 

 • Juni

  14 

 • Juli

   

 • Augusti

  30 

 • September

  27 

 • Oktober

  25 

 • November

  22 

 • December

  13