Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2016-03-17, § 13-§ 28

Medborgarförslag

4 Vårstädning, dnr 1.2.4./266-2016

5 Skridskois i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./278-2016

6 Hundrastgården vid Bredängs camping, dnr 1.2.4./306-2016

Beslutsärenden

7 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019, dnr 1.2.1./221-2016

Remissärenden

9 Förslag till detaljplan för Sätra 2:0 i stadsdelen Bredäng, s-Dp 2015-15130, dnr 1.5.3./279-2016

10 Motion om att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden, dnr 1.5.3./844-2015

11 Yttrande projektrapport idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar, dnr 5./189-2016

12 Yttrande över motion om ett åtgärdsprogram mot hedersförtyck, dnr 1.5.1./073-2016

13 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna, dnr 1.5.1./214-2016

Anmälningsärenden

14 Ansökan om stimulansmedel till stöd för etablering av familjecentraler i ytterstaden, dnr 1.2.6./282-2016

15 Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./225-2016

16 Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./226-2016

17 Anmälan om studieresa till Rom, Italien, dnr 1.1./219-2016

18 Inbjudan till gemensam upphandling av "park och lekmaterial 2016 - barnvagnar och cyklar", till nämnder, bolag och stiftelser, dnr 2.2.2./152-2016

19:b Protokoll från Gruppledarmöte 2016-03-17

19:c Protokoll från Pensionärsrådet 2016-04-07

19:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-04-08

19:e Protokoll från Skärholmens ungdomsråd

19:f Protokoll från Skärholmens ungdomsråd

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Balanslista uppdrag SDN 5/2016-04-14, dnr 1.2.1./001-2016

§13 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 4/2016-03-17, § 13 - 28 §

§17 Skridskois i Sätradalsparken

§18 Hundrastgården vid Bredängs camping

§19 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

§21 Förslag till detaljplan för Sätra 2:a i stadsdelen Bredäng

§22 Motion om att bättre ta tillvara döda ytor -­ så kallade wasted spaces i staden

§23 Yttrande projektrapport idrott, kultur och mångfald -­ barn och ungdomar.

§24 Yttrande över en motion (2015:91) om ett åtgärdsprogram mot hedersförtyck.

§25 Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus.

§26 Ansökan om stimulansmedel till stöd för etablering av familjecentraler i ytterstaden.

§29 Anmälan om studieresa till Rom, Italien.

§30 Inbjudan till gemensam upphandling av "park och lekmaterial 2016 .

§32 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§33 Balanslista uppdrag SDN 5/2016-04-14