Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-02

Sammanträde 2017-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bodholmsplan 2, plan 9

Stadsdelsnämndens första sammanträde är internt och inte öppet för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2017, dnr 1.1/1163-2016

4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens pensionärsråd 2017, dnr 7/1127-2016

5 Tillägg till delegationsordningen, dnr 1.1./588-2016

Anmälningsärenden

6 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd mandatperioden 2017, dnr 1.1./1142-2016

§1 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2017

§4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens lokala pensionärsråd 2017

§5 Tillägg i delegationsordningen

§6 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd 2017