Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > sammanträde 2018-01-02

sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bodholmsplan 2, plan 9, konferensrummet Stora Sky

Detta möte är inte öppet för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2018, dnr 1.1./1120-2017

4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens pensionärsråd 2018, dnr 7./1008-2017

Anmälningsärenden

5 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd mandatperioden 2017, dnr 1.1./1119-2017

§1 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2018

§4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens lokala pensionärsråd 2018

§5 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd 2018