Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-01-04

Sammanträde 2016-01-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bodholmsplan 2, plan 9

Stadsdelsnämndens första sammanträde är internt och inte öppet för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2016, dnr 1.1/806-2015

4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens pensionärsråd 2016, dnr 7/751-2015

Anmälningsärenden

5 Anmälan av ledamöter och ersättare i

Skärholmens stadsdelsnämnd mandatperioden 2016, dnr 1.1/807-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen

§4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens pensionärsråd 2016

§5 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd mandatperioden 2016