Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-18

Sammanträde 2014-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2014-11-27, öppna delen

Beslutsärenden

4 Månadsrapport per november, dnr 1.2.1/1332-2014 Skickas ut med post den 12 december

Anmälningsärenden

5 Anmälan om nedskrivning och avskrivning av fordran 2014, dnr 1.6/1285-2014

6 Remissvar om begäran om dispens för att borra bergvärme till en planerad servicebyggnad åt Sätra varv inom naturreservatet Sätraskogen, dnr 1.5.3/1258-2014

7 Synpunkter på lättillgänglig medborgarinformation om ekonomiskt bistånd, dnr 1.5.1/1279-2014

8 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Lilla Hannas, Skärholmen, dnr 1.4/1229-2014

8:a Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Lilla Hannas, Skärholmen, dnr 1.4/1329-2014

9 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-11-27
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Balanslista uppdrag SDN 12/2014-12-18, dnr 1.2.1/012-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (263 kb)

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-11-27, öppna delen

§18 Månadsrapport per november 2014

§19 Anmälan om nedskrivning och avskrivning av fordran 2014

§20 Begäran om dispens för att borra bergvärme till en planderad servicebyggnad åt Sätra varv inom naturreservatet i Sätraskogen

§21 Synpunkter på lättillgänglig medborgarinformation om ekonomiskt bistånd

§22 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Lilla Hannas, Skärholmen

§23 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Lilla Hannas, Skärholmen

§24 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§26 Balanslista uppdrag SDN 12/2014-12-18