Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

Beslutsärenden

3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2019, dnr 1.1./999-2018

4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens lokala pensionärsråd 2019, dnr 7./911-2018

5 Val av ledamöter till Skärholmens lokala råd för funktionshinderfrågor, dnr 8./934-2018

Anmälningsärenden

6 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd 2019, dnr 8./934-2018

§1 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av ledamöter och ersättare i sociala delegationen 2018

§4 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens lokala pensionärsråd 2019

§5 Val av ledamöter och ersättare till Skärholmens lokala råd för funktionshinderfrågor 2019

§6 Anmälan av ledamöter och ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd 2019