Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2017-12-14, § 17-§ 45

4 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2018-01-02

Medborgarförslag

5 Skapa avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga, dnr 1.2.4./1096-2017

6 Kulturhus i Sätra, dnr 1.2.4./1106-2017

7 Ordningsvakter i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 1.2.4./022-2018

8 Önskemål om ramp vid trappa ned till Hälsans stig samt förslag om att förbättra underlaget vid återvinningsstationen vid Söderholmsskolan, dnr 1.2.4./035-2018

9 Inför ordningsvakter och kameraövervakning i Sätra, dnr 1.2.4./042-2018

Remissärenden

12 Motion om att införa kameraövervakning i västra söderort, dnr 1.5.1./841-2017

13 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, dnr 1.5.1./931-2017

14 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning, dnr 1.5.1./958-2017

15 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning, dnr 1.5.1./959-2017

17 Ett Stockholm för alla - Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023, dnr 1.5.1./1024-2017

18 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler, dnr 1.5.1./1067-2017

19 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022, dnr 1.5.1./1068-2017

Anmälningsärenden

20 Svar på remiss genom kontorsyttrande "Förslag till reviderad läroplan för förskolan" dnr 1.5.1./1121-2017

21 Förlängning av tidsbegränsat lov för Sätra återvinningscentral, dnr 11.5.1./1065-2017

22 Ansökan om medel för skolsociala team Stockholm, dnr 2.1./030-2018

23 Beslut från IVO om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § 1 st SoL, dnr 6./040-2018

Protokoll

24 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2017-12-14
b. Gruppledarmöte 2017-12-14
c. Pensionärsrådet 2018-01-25
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-01-26
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2017-12-07
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2017-12-08
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-01-16

25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Balanslista uppdrag SDN 2/2018-02-01, dnr 1.2.1./001-2018

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2017-12-14, § 17-§ 45

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2018-01-02

§19 Skapa avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga

§20 Kulturhus i Sätra

§21 Ordningsvakter i Skärholmens stadsdelsnämndsområde - Medborgarförslag

§22 Önskemål om ramp vid trappa ned till Hälsans stig samt förslag om att förbättra underlaget vid återvinningsstationen vid Söderholmsskolan - Medborgarförslag

§23 Inför ordningsvakter och kameraövervakning i Sätra - Medborgarförslag

§26 Motion om att införa kameraövervakning i västra söderort

§27 Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§28 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

§29 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

§31 Ett Stockholm för alla ­ Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

§32 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

§33 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

§34 Svar på remiss genom kontorsyttrande "Förslag till reviderad läroplan för förskolan"

§35 Förlängning av tidsbegränsat lov för Sätra återvinningscentral

§36 Ansökan om medel för skolsociala team Stockholm

§37 Beslut från IVO om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § 1 st SoL

§39 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§40 Balanslista uppdrag SDN 2/2018-02-01

§41 Matvärdar på äldreboenden