Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-27

Sammanträde 2017-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2017-03-30, § 14-§ 44

Medborgarförslag

4 Anställ kommunala ordningsvakter, dnr 1.2.4./281-2017

5 Inför kameraövervakning i Sätra centrum, dnr 1.2.4./282-2017

6 Önskemål om ordningsvakter i stadsdelen, dnr 1.2.4./283-2017

7 Önskemål om ordningsvakter i stadsdelen samt om ett trygghetsnummer, dnr 1.2.4./284-2017

8 Förslag om att införa kommunala ordningsvakter och ett trygghetsnummer, dnr 1.2.4./285-2016

9 Förslag om att införa kommunala ordningsvakter och ett trygghetsnummer, dnr 1.2.4./286-2017

10 Fyra förslag om förbättrad ordning i Sätra centrum med omnejd, dnr 1.2.4./287-2017

11 Önskemål om kommunala ordningsvakter och ett trygghetsnummer, dnr 1.2.4./288-2017

12 Utred möjligheten att anlägga ett SKÄRIS, en skridskobana, på Skärholmstorget, dnr 1.2.4./292-2017

Svar på skrivelser

13 Konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa, dnr 6./139-2017

15 Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården, dnr 1.4./158-2017

16 Redovisning till inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 1.6./976-2016

17 Förlängning av avtal för trygghetslarm till Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 2.2.2./116-2014

18 Månadsrapport per mars 2017, dnr 1.2.1./306-2017

19 Förlängning av avtal med Sodexo AB avseende måltidsservice för förskolan Vårbergsvägen 64 och daglig verksamhet i Skärholmen, dnr 2.2.2./355-2016

Remissärenden

20 Motion om att se över stadens lokala alkoholförbud, dnr 1.5.1./100-2017

21 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, dnr 1.5.3./099-2017

22 Betänkandet "Se barnet!", dnr 1.5.1./176-2017

Anmälningsärenden

23 Remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018, dnr 1.5.3./227-2017

24 Information om projektet Föreningslivets tillgång till skollokaler, dnr 2.6./320-2017

25 Vidaredelegation av beslutanderätt, förutbetalda kort, dnr 2.2.2./323-2017

26 Utvecklingsprojektet Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården,

Protokoll

28:a Protokoll från Förvaltningsgruppen

28:b Protokoll från Gruppledarmöte 2017-03-30

28:c Protokoll från Pensionärsrådet 2017-04-20

28:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-04-21

28:e Protokoll från demokratiberedningen 2017-03-15

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Balanslista uppdrag SDN 5/2017-04-27, dnr 1.2.1./001-2017

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2017-03-30, § 14- § 44

§15 Anställ kommunala ordningsvakter

§16 Inför kameraövervakning i Sätra centrum

§17 Önskemål om ordningsvakter i stadsdelen

§18 Önskemål om ordningsvakter i stadsdelen samt om ett trygghetsnummer

§19 Förslag om att införa kommunala ordningsvakter och ett trygghetsnummer

§20 Förslag om att införa kommunala ordningsvakter och ett trygghetsnummer

§21 Fyra förslag om förbättrad ordning i Sätra centrum

§22 Önskemål om kommunala ordningsvakter och ett trygghetsnummer

§23 Utred möjligheten att anlägga ett SKÄRIS, en skridskobana, på Skärholmstorget

§24 Konsekvenserna av ekonomiskt bistånd för papperslösa

§26 Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården

§27 Redovisning till inspektionen för vård och omsorg, IVO

§28 Förlängning av avtal för trygghetslarm till Sätra vård- och omsorgsboende

§30 Förlängning av avtal med Sodexo AB avseende måltidsservice för förskolan Vårbergsvägen 64 och daglig verksamhet i Skärholmen

§31 Motion om att se över stadens lokala alkoholförbud

§32 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

§34 Remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018

§35 Information om projektet Föreningslivets tillgång till skollokaler

§36 Vidaredelegation av beslutanderätt, förutbetalda kort

§37 Utvecklingsprojektet Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

§39 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§40 Balanslista uppdrag SDN 5/2017-04-27