Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2016-02-25, § 22-§ 48

Medborgarförslag

4 Önskemål om fler skräpkorgar, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./532-2015

Svar på skrivelser

5 Uppdrag att utreda möjligheterna att återställa eller förbättra parkeringsmöjligheterna vid busstorget i Bredängs centrum, dnr 3./666-2015

Beslutsärenden

6 Månadsrapport per februari 2016, dnr 1.2.1./176-2016

7 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.2.2./156-2016

Remissärenden

7:a Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering, dnr 1.5.3./810-2015

Anmälningsärenden

8:a Studieresa till Amsterdam, Nederländerna, dnr 1.1./138-2016

Protokoll

9:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-01-21

9:b Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-02-18

9:c Protokoll från Gruppledarmöte 2016-02-25

9:d Protokoll från Pensionärsrådet 2016-03-10

9:e Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-03-11

9:f Protokoll från Skärholmens ungdomsråd

9:g Minnesanteckningar från Demokratiberedningen 2016-02-18

10 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Balanslista uppdrag SDN 4/2016-03-17, dnr 1.2.1./001-2016

§13 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 3/2016-02-25, § 22 - § 48

§17 Uppdrag att utreda möjligheterna att återställa eller förbättra parkeringsmöjligheterna vid busstorget i Bredängs centrum

§19 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd

§22 Anmälan om studieresa till Amsterdam, Nederländerna

§24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§25 Balanslista uppdrag SDN 4/2016-03-17

§26 Trygghet för personalen

§27 Inbjudan av VHEK för information om hederskultur