Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-10-23, öppna delen

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag: Barnets bästa i främsta rummet/Unga vuxna i Skärholmen, dnr 1.2.4/1162-2014

5 Inkommet medborgarförslag: Utegym vid Vårgårdens parklek, dnr 1.2.4/1213-2014

6 Svar på medborgarförslag: Byt namn på Mälarhöjdsbadet, dnr 1.2.4/352-2014

7 Svar på medborgarförslag: Cykelpark/hinderbana i Bredäng, dnr 1.2.4/502-2014

Svar på skrivelser

7:A Svar på skrivelse angående hemtjänsten, dnr 7/980-2014

9 Tillägg och ändringar i Skärholmens delegationsordning, dnr 1.1/431-2014

10 Förslag på sammanträdesdatum för nämnden 2015, dnr 1.1/1207-2014

11 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2015, dnr 1.1/1208-2014

Remissärenden

12 Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, dnr 1.5.1/1158-2014

Anmälningsärenden

13 Bygglovsremiss: Yttrande gällande Uppförande av samlingsbyggnad vid Ålgrytevägen/Stora Sällskapets Väg, dnr 1.5.3/1226-2014

14 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och dess familjer, dnr 2.2.2/1119-2014

15 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Tarantella, Skärholmen, dnr 1.4/1172-2014

16 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Bingo Skärholmen, Skärholmen, dnr 1.4/1180-2014

17 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Douglas Sportsbar, Skärholmen, dnr 1.4/1201-2014

18 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-10-23
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-10-16

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Balanslista uppdrag SDN 11/2014-11-27, dnr 1.2.1/012-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (278 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-10-23, öppna delen

§15 Barnets bästa i främsta rummet/Unga vuxna i Skärholmen

§16 Utegym vid Vårgårdens parklek

§18 Cykelpark/hinderbana i Bredäng

§21 Tillägg och ändringar i Skärholmens delegationsordning

§22 Förslag på sammanträdesdatum för nämnden 2014

§23 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2015

§24 Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus ­ hållbar användning av mark och vatten

§25 Yttrande gällande Uppförande av samlingsbyggnad vid Ålgrytevägen/Stora Sällskapets - Svar på bygglovsremiss

§26 Inbjudan till gemensam ramupphandling av insatser för barn, ungdomar och dess familjer

§27 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Restaurang Tarantella, Skärholmen

§28 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Bingo Skärholmen, Skärholmen

§29 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Douglas Sportsbar, Skärholmen

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 11/2014-11-27

§33 Vårbergs mötesplats