Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2018-09-27, § 11-§ 29

Svar på medborgarförslag

4 Muralmålning i Sätra, dnr 1.2.4./397-2017

5 Skapa ett Folkets kulturhus i panncentralen i Bredäng, dnr 1.2.4./185-2018

6 Bygg utegym på tryggare platser, dnr 1.2.4./306-2018

7 Bygg fler grillstäder i Sätradalsparken, dnr 1.2.3./330-2018

8 Bullerskydd i Sätradalsparken, dnr 1.2.4./382-2018

Beslutsärenden

9 Månadsrapport för september 2018, dnr 1.2.1./759-2018

Remissärenden

10 Skrivelse om att införa ett våldspreventivt centrum, dnr 1.5.1./512-2018

12 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat, dnr 1.5.1./578-2018

13 Serveringstillstånd Pitcher´s Skärholmen, dnr 1.5.2./743-2018

Anmälningsärenden

14 Markanvisningar för gruppbostad respektive bostäder i Sätra och Vårberg, dnr 1.6./792-2018

15 Granskning av planärende Söderholmen 1, dnr 6./701-2018

16 Anmälan om studieresa till Berlin, dnr 1.1./804-2018

Protokoll

17 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-09-27
Skickas ut v 42
b. Gruppledarmöte 2018-09-27
c. Pensionärsrådet 2018-10-18
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-10-19
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-09-20
f. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-08-24
g. Skärholmens ungdomsråd 2018-09-26

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Balanslista uppdrag SDN 10/2018-10-25, dnr 1.2.1./001-2018

§15 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§16 Godkännande av dagordning

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 9/2018-09-27, § 11-§ 29

§19 Skapa ett Folkets kulturhus i panncentralen i Bredäng

§20 Bygg utegym på tryggare platser - Svar på medborgarförslag

§21 Bygg fler grillstäder i Sätradalsparken - Svar på medborgarförslag

§22 Bullerskydd i Sätradalsparken - Svar på medborgarförslag

§24 Skrivelse om att införa ett våldspreventivt centrum

§28 Markanvisning för gruppbostad respektive bostäder i Sätra och Vårberg

§29 Granskning av planärende Söderholmen 1

§30 Anmälan om studieresa till Berlin

§32 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§33 Balanslista uppdrag SDN 10/2018-10-25