Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 4/2015-03-26, öppna delen

Svar på skrivelser/Uppdrag

4 Uppdrag att sänka energikonsumtionen i förvaltningens verksamheter, dnr 1.1/1218-2011

Beslutsärenden

5 Månadsrapport för mars, dnr 1.2.1/195-2015

Remissärenden

6 Motion om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår, dnr 1.5.3/124-2015

7 Motion angående Österleden, dnr 1.5.3/046-2015

Anmälningsärenden

8 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare,

9 Fördelning av ekonomiska medel till sociala insatsgrupper för unga vuxna, dnr 2.1/160-2015

10 Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun, dnr 1.6/146-2015

11 Synpunkter på tillståndsansökan om schakt för elledningsläggning samt förändrad anslutning av ny GC-väg mot hamnplan i Sätraskogens naturreservat, dnr 1.5.3/180-2015

12 Komplettering till tidigare inbjudan till gemensam upphandling av tömning av fettavskiljare,

13 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för förmedling av teckentolkar,

14 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad,

Protokoll

15 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-03-26

b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-04-15
Dukas till sammanträde
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-04-16 Dukas till sammanträde

16 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Balanslista uppdrag SDN 5/2015-04-23,

§22 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§23 Godkännande av dagordning

§24 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-03-26, öppna delen

§25 Uppdrag att sänka energikonsumtionen i förvaltningens verksamheter

§27 Motion om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

§29 Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare

§30 Fördelning av ekonomiska medel till sociala insatsgrupper för vuxna 19-29 år 2015

§31 Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun

§32 Synpunkter på tillståndsansökan om schakt för elledningsläggning samt förändrad anslutning av ny gång- och cykelväg mot hamnplan i Sätraskogens naturreservat

§33 Komplettering till tidigare inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling ­ tömning av fettavskiljare

§34 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för förmedling av teckentolkar

§35 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av jourverksamhet för Stockholms stad

§37 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§38 Balanslista uppdrag SDN 5/2015-04-23

§39 Välkommen till Skärholmen

§40 Uppdrag om att utreda kostnaden för att genomföra ett "strandlyft" på Sätra strandsbadet