Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 6/2015-05-21, öppna delen

Medborgarförslag

4 Råttbekämpning, inkommet medborgarförslag, dnr 1.2.4/308-2015

5 Gungor, inkommet medborgarförslag, dnr 1.2.4/319-2015

6 Johannesdalsbadet, inkommet medborgarförslag, dnr 1.2.4/323-2015

7 Utegym vid Vårgårdens parklek, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/1213-2014

8 Lokal för konstutställningar, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4/045-2014

Skrivelser

9 Vårbergs mötesplats, dnr 5/1346-2014

Beslutsärenden

10 Förlängning av avtal avseende driften av fritidsverksamhet för barn och unga, dnr 2.2.2/037-2013

11 Ny servicebostad på Sätragårdsvägen, dnr 8/162-2015

11:A Förutsättningar för att upphandla driften av nybyggda servicebostaden Sätra stall, dnr 8/327-2015

12 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015 - Enheten för ekonomiskt bistånd, dnr 1.2.1/297-2015

14 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015 - Sätra vård- och omsorgsboende och dagverksamheten, dnr 1.2.1/299-2015

15 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015 - Kungssätra LSS-bostad, dnr1.2.1/300-2015

16 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2014, dnr 1.2.1/242-2015

17 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 1.2.1/296-2015

18 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.1/251-2015

20 Semester för stadsdelsdirektören, dnr 1.6/310-2015

Remissärenden

21 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn, dnr 1.5.1/238-2015

22 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp, dnr 1.5.1/268-2015

23 Vita Liljans väg, del av Sätra 2:1 i Bredäng, dnr 1.5.3/317-2015

Anmälningsärenden

23:A Beslut från trafiknämnden, Ny bergbana i Skärholmen, dnr 3/563-2014

24 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av äldrenämnden 2014, dnr 1.2.1/288-2015

25 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av äldrenämnden 2014, dnr 1.2.1/289-2014

26 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande avlösar- och ledsagarservice på uppdrag av socialnämnden 2014, dnr 1.2.1/290-2015

27 Protokoll

a. Gruppledarmöte 2015-05-21
Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-06-03
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-05-13
Dukas till sammanträdet
d. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-06-04 Dukas till sammanträdet

28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Balanslista uppdrag SDN 7/2015-06-16, dnr 1.2.1/001-2015

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (265 kb)

§17 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§18 Godkännande av dagordning

§19 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-05-21, öppna delen

§20 Råttbekämpning

§22 Johannesdalsbadet

§23 Utegym vid Vårgårdens parklek

§25 Vårbergs mötesplats

§26 Förlängning av avtal avseende driften av fritidsverksamhet för barn och unga.

§27 Ny servicebostad på Sätragårdsvägen, kvarteret Sätra stall i Sätra

§28 Förutsättningar för att upphandla driften av nybyggda servicebostaden Sätra stall

§29 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§31 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§32 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§34 System för internkontroll i Skärholmens stadsdelsförvaltning

§35 Delegationsordning för Skärholmens stadsdelsnämnd från och med 2015-08-01

§37 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2015

§38 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§39 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2015:52)

§41 Beslut från trafiknämnden, Ny bergbana i Skärholmen

§42 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av äldrenämnden 2014

§43 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande vård- och omsorgsboendet samt dagverksamhet på uppdrag av äldrenämnden 2014

§44 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande avlösar- och ledsagarservice på uppdrag av socialnämnden 2014

§46 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§47 Balanslista uppdrag SDN 7/2015-06-16

§48 Skrivelse angående råttproblemet.

§49 Rädda Jakobsbergs gård

§50 Fler toaletter utomhus vid Skärholmens Gård

§51 Arrangera en Internationell Byggkonferens