Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 3/2015-02-12, öppna delen

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag: Kulturhus i Skärholmen, dnr 1.2.4/045-2015

4:a Svar på medborgarförslag: Barnens bästa i främsta rummet, unga vuxna i Skärholmen, dnr 1.2.4/116-2014

5 Svar på medborgarförslag: Måla Bredäng, dnr 1.2.4/646-2014

Svar på skrivelser

6 Entré Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 2.6/1026-2013

Beslutsärenden

7 Underlag till budget för 2016 med inriktning 2017 och 2018, dnr 1.2.2/102-2015 Utsändes v 12.

10 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.2.2/106-2015

Remissärenden

11 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016, dnr 1.5.3/098-2015

13 Synpunkter på ansökan för att bredda Sätravarvsvägen i Sätraskogens naturreservat, dnr 1.5.3/047-2015

14 Synpunkter på åtgärder i Sätraskogens naturreservat med anledning av E4 Förbifart Stockholm och byggnation av bostäder (Svenska bostäder), dnr 1.5.3/1380-2014, dnr 1.5.3/1381-2014, dnr 1.5.3/1382-2014, dnr 1.5.3/1383-2014 och dnr 1.5.3/1384-2014

15 Tydligare förhållningssätt till kulturmiljövårdens riksintressen, dnr 1.5.3/1344-2014

16 Inbjudan till gemensam upphandling - tömning av fettavskiljare, dnr 2.2.2/048-2015

17 Inbjudan till gemensam upphandling av säker och miljövänlig hantering av uttjänta telefoner, dnr 2.2.2/094-2015

18 Inbjudan till gemensam upphandling av organisationskonsulter till nämnder, bolag och stiftelser, dnr 2.2.2/112-2015

19 Anmälan av dom från förvaltningsrätten, dnr 2.2.2/047-2014

Protokoll

20 Protokoll från Gruppledarmöte 2015-02-12

21 Protokoll från Pensionärsrådet 2015-02-12

22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Balanslista uppdrag SDN 4/2015-03-26, dnr 1.2.1/001-2015

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (220 kb)

§20 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§21 Godkännande av dagordning

§22 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-02-12, öppna delen

§23 Kulturhus i Skärholmen

§24 Barnens bästa i främsta rummet, unga vuxna i Skärholmen

§26 Entré Sätra vård- och omsorgsboende

§27 Underlag till budget för 2016 med inriktning 2017 och 2018

§30 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd

§32 Synpunkter på ansökan för att bredda Sätravarvsvägen i Sätraskogens naturreservat

§34 Tydligare förhållningssätt till kulturmiljöernas riksintresseområden

§35 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling ­ tömning av fettavskiljare

§36 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av säker och miljövänlig hantering av uttjänta telefoner

§37 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av organisationskonsulter till nämnder, bolag och stiftelser

§38 Anmälan av dom från förvaltningsrätten

§39 Protokoll från Gruppledarmöte 2015-02-12

§40 Protokoll från Pensionärsrådet 2015-02-12

§40:a Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 2015-03-18

§40:b Protokoll från Pensionärsrådet 2015-03-19

§41 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§42 Balanslista uppdrag SDN 4/2015-03-26

§43 Ökad tillgänglighet till Vårbergstoppen

§44 Flytta Diskrimineringsombudsmannens verksamhet till Skärholmen