Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-05-22, öppna delen Dukas till sammanträdet

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag,

Cykelpark/hinderbana i Bredäng, dnr 1.2.4/502-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Inkommet medborgarförslag,

Boulebanor, vintertid, dnr 1.2.4/540-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgarförslag,

8 Trygghetslarm för brukare i hemtjänsten,

9 Redovisning av förskolornas hygienrutiner,

Beslutsärenden

10 Månadsrapport per maj 2014, dnr 1.2.1/550-2014

11 Yttrande över stadsrevisionen årsrapport 2013,

12 Godkännande av medverkan i Stockholms stads kvalitets utmärkelse 2014, dnr 1.2.1/534-2014

a) Socialtjänstens mottagningsenhet, relationsvåldsteamet
b) Homsan/Ålgryte dagliga verksamhet
c) Kungssätra LSS-bostad

13 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2014,

Anmälningsärenden

14 Årsredogörelse 2013, Stadsrevisionen,

15 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Restaurang Al-Basha, Skärholmen, dnr 1.4/520-2014

16 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-05-22
Dukas till sammanträdet
b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-06-04
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-06-05 Dukas till sammanträdet

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Balanslista uppdrag SDN 7/2014-06-12,

dnr 1.2.1/012-2014
Dukas till sammanträdet

§16 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§17 Godkännande av dagordning

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-05-22, öppna delen

§19 Cykelpark/hinderbana i Bredäng

§20 Boulbanor, vintertid

§22 Trygghetslarm för brukare i hemtjänsten

§23 Redovisning av förskolorna hygienrutiner

§25 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2013

§27 Sommarsemester för stadsdelsdirektören 2014

§28 Årsredogörelse 2013, Stadsrevisionen

§29 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Restaurang Al-Basha, Skärholmen

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 7/2014-06-12